Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Het realiseren van het nieuwbouwproject van 500 sociale woningen opent voor Fundashon Cas Boneriano (FCB) de weg naar een stabiele vermogenspositie, zo meldt de stichting in haar jaarverslag van 2020.
fcbDe jaarcijfers laten een duidelijke vermogensgroei zien, vooral door de waardestijging van de woningen. Maar de waardestijging geeft FCB naar eigen zeggen geen extra middelen om te investeren of uit te geven. Dat moet komen uit het operationele resultaat dat redelijk op peil blijft.
FCB zegt trots te zijn op de realisatie van bouwfase 1 van het meerjarenproject voor 500 sociale huurwoningen. ,,Hiermee konden wij na vele jaren in een korte tijd 76 gezinnen blij maken met een kwalitatief goede en betaalbare nieuwe woning”, aldus FCB. Aan bouwfase 2 wordt hard gewerkt en de verwachting is dat 50 gezinnen medio 2021 als huurders kunnen worden verwelkomd. ,,Naast nieuwbouw hebben wij natuurlijk ook in onze bestaande woningvoorraad het nodige uitgevoerd. Een in 2020 behaalde mijlpaal is het inhalen van achterstallig onderhoud van de woningvoorraad van vóór 2000.”
Het zorgen voor een jaarlijkse groei van de voorraad huurwoningen is volgens het bestuur van FCB hun grote ambitie. Het continueren van nieuwbouw zal volgens hen gevarieerd geschieden. Dus niet alleen focussen op huisvesting voor gezinnen, maar ook op kleinere woningen voor het in de laatste jaren toenemend aantal éénpersoonshuishoudens én passende woningen voor de groeiende groep senioren. ,,Door woningen te realiseren voor diverse doelgroepen, ontstaan verhuisbewegingen en komt er meer doorstroming op de woningmarkt. Het is opmerkelijk dat de groep met een middeninkomen en starters in ons werkgebied moeilijk een betaalbaar huis vinden. Om deze mensen te helpen, verkopen we een aantal woningen bij Nieuw Amsterdam voor de taxatiewaarde”, aldus het bestuur in zijn voorwoord bij het jaarverslag. Door voorrang te geven aan mensen die bereid zijn om een sociale huurwoning achter te laten willen ze de doorstroming verbeteren. ,,Daarnaast dragen we met de verkoop van de woningen bij aan gevarieerde en leefbare buurten en wijken.”
Het jaarresultaat over 2020 bedraagt bijna 600.000 dollar. Dit resultaat is bereikt door een verhoging van de huuropbrengsten, de verkoop van nieuwe en bestaande woningen, lagere onderhoudskosten dan zijn begroot en het doorschuiven van werkzaamheden naar 2021. Het positieve resultaat is volgens FCB hard nodig om het vervolg van de bouw van de 500 sociale huurwoningen te kunnen realiseren. Voor ieder deelproject geldt een inbreng van 20 procent door FCB.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).