Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Het bestuurscollege (BC) heeft besloten een boedelkrediet te verstrekken aan de curator van het vorige week door de rechtbank failliet verklaarde Bonaire Petroleum Corporation (Bopec). bonboedelkredietDit besluit maakt het mogelijk het bedrijfsterrein de komende tijd te beveiligen en de installaties te monitoren.
Het terrein onbeheerd laten is voor het BC geen optie, want dat zou volgens hen onverantwoord grote veiligheidsrisico's met zich meebrengen. Om die reden is besloten positief te reageren op het verzoek van de curator om een bedrag van 250.000 dollar beschikbaar te stellen in de vorm van een boedelkrediet.
,,Veiligheid komt op de allereerste plaats”, aldus gezaghebber Edison Rijna, die benadrukt dat het gaat om een krediet dat ook weer moet worden terugbetaald. Het openbaar lichaam krijgt op basis van de faillissementswetgeving een preferente status en krijgt, bij het te zijner tijd te gelde maken van de boedel, voorrang bij de verdeling van de opbrengst. Curator Stan van Liere heeft het BC schriftelijk bevestigd dat volledige terugbetaling mag worden verwacht. In de tanks van Bopec bevindt zich een grote voorraad olie ter waarde van enkele miljoenen. Bij verkoop daarvan kan de curator het boedelkrediet terugstorten.
,,De financiën en regelgeving van het openbaar lichaam laten het toe dat wij dit doen. Veel groter zijn mijn zorgen over de werknemers die in dienst waren van het bedrijf of er via onderaannemers werkten. De sluiting is een hard gelag voor deze mensen en hun gezinnen. Als BC zullen wij onze volledige medewerking geven aan initiatieven om vervangende werkgelegenheid te realiseren”, aldus Rijna. De eilandsraad heeft het BC in een raadsbesluit van 4 maart geïnstrueerd om zich, in samenwerking met de Rijksoverheid, in te spannen om Bopec operationeel te houden ‘op een gezonde bedrijfseconomische basis met inachtneming van de veiligheid voor personeel en milieu conform internationale standaard’. Volgens Rijna moet het overgaan tot verstrekken van het boedelkrediet in dit kader gezien worden.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.