Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN) is gisteren gestart met een tweejarige pilot Begeleid Wonen.
begeleidDe pilot Begeleid Wonen is bedoeld voor jongeren van 16 tot en met 23 jaar op Bonaire, Saba en Sint Eustatius, die langdurig in een hulpverleningstraject bij jeugdzorg zitten en toe zijn aan een volgende stap richting meer zelfstandigheid. Deze jongeren kunnen niet terug naar huis omdat de thuissituatie ondanks de inzet van langdurige hulpverlening, onveranderd blijft.
In recent onderzoek naar de problematiek van jongvolwassenen in Caribisch Nederland (CN), komt het belang van opvangmogelijkheden voor kwetsbare jongeren naar voren. Vooral de combinatie van huisvesting met extra begeleiding is belangrijk om de stap naar volwassenheid te kunnen maken. Jongeren krijgen in de begeleid wonen-voorziening een gefaseerd en intensief trainingstraject om zelfstandig te leren wonen. Dit traject sluit aan bij de bestaande hulpverlening van jeugdzorg. Aan de hand van een persoonlijk groeiplan doorlopen de jongeren in de begeleid wonen-voorziening drie fases. Elke fase kent persoonlijke leerdoelen die passen bij de mate van zelfstandigheid van de jongere en naarmate de drie fases vorderen, neemt de zelfstandigheid van jongeren toe en zal de begeleiding minder intensief worden. De begeleiding is gericht op het vergroten van zelfredzaamheid, zelfstandigheid, zelfverzorging en het leren van sociale, relationele en praktische vaardigheden. Het doel van het begeleid wonen-traject is dat jongeren in ongeveer twee jaar in staat zijn hun leven zelfstandig richting te geven.
,,De nieuwe begeleid wonen-voorziening zal de toekomstkansen voor een flink aantal jongeren van Bonaire, Saba en Sint Eustatius gaan vergroten”, aldus Regiline Sambo, teamleider bij ZJCN. De voorziening is gehuisvest in een appartementencomplex aan de Kaya Sabana op Bonaire. Met woningbouwcoöperatie Fundashon Cas Bonairiano (FCB) wordt momenteel bekeken of er een nieuw gebouw gerealiseerd kan worden waar het begeleid wonen-project structureel kan worden voortgezet. Daarnaast onderzoekt FCB of zij sociale huurwoningen beschikbaar kunnen stellen voor jongeren die het begeleid wonen-traject succesvol afronden, zodat de doorstroom van jongeren kan worden gewaarborgd.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).