Al het nieuws

Uitspraak van de rechter kan faillissement Bopec betekenen

Van onze correspondent
Kralendijk - Stafleden van Bonaire Petroleum Corporation (Bopec) hebben samen met de vakbonden Fedebon, Usibo en AFBW bij de rechtbank een kort geding aangespannen om Bopec te verplichten de achterstallige salarissen van januari uit te betalen en de salarissen te blijven betalen conform de arbeidsovereenkomst.

bonkortgedingSancties van de Verenigde Staten (VS) tegen Venezuela, gesteund door Nederland, hebben ertoe geleid dat Bopec al een tijd operationeel stilligt en in januari niet in staat was haar werknemers te betalen. De slechte staat van onderhoud heeft de Nederlandse ministeries die over milieuzaken gaan eind vorig jaar doen besluiten alle operationele zaken stop te zetten totdat alles in orde is conform internationale maatstaven. Ook de nog aanwezige olie mag niet worden overgepompt in een tanker. Met de opbrengst van de olie wil Bopec de salarissen te betalen.
Carlos Corredor, managing director van Bopec, heeft op 5 februari in een reactie op het ultimatum van de bond om uiterlijk 5 februari om 12.00 uur het salaris van januari uit te betalen, geantwoord dat hij ‘overweegt’ om voor 15 februari te betalen. Fedebon vond deze toezegging toen al onvoldoende.

Mocht de rechter in het voordeel van de eisers beslissen dan kan met het vonnis in de hand Bopec gedwongen worden zich aan de overkomst te houden. De kans is groot dat het bedrijf vervolgens faillissement moet aanvragen omdat het niet over voldoende liquide middelen beschikt. Afgelopen donderdag is er telefonisch vergaderd met de directie van het bedrijf in Venezuela. De vergadering heeft volgens Fedebon niets opgeleverd, ‘behalve de vele beloftes zonder enige vorm van garanties’. Volgens Usibo houdt Bopec al anderhalf jaar iedereen aan het lijntje met beloftes die niet worden nagekomen.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.