Al het nieuws


Van onze correspondent
Den Haag - Met liefst veertig vragen aan drie bewindslieden bindt de Partij voor de Dieren (PvdD) de strijd aan tegen de plannen voor een nieuwe vrachthaven op Bonaire. Tweede Kamerlid Lammert van Raan volgt daarmee het voorbeeld van D66, PvdA en GroenLinks.

bonpvddVan Raan verwijst naar berichtgeving in Nederlandse media, het Antilliaans Dagblad, een videoboodschap over biodiversiteit van premier Mark Rutte en rapporten van de Raad voor de Rechtshandhaving en Ecorys. Hij legt op die manier een verband tussen de plannen voor de haven, de tijdelijke losfaciliteit voor olie bij Karpata, het zieltogende Bopec, de slechte handhaving van milieuwetgeving op Bonaire, verduurzaming, de bedreigde natuur en de prijsontwikkeling op Bonaire.
Net als de andere partijen wijst de PvdD op de aantasting van het koraal door de bouwprojecten, maar ook de vernietiging van habitat voor onder andere zeeschildpadden. De ministers Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat en Bas van ’t Wout van Economische Zaken en Klimaat en staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties moeten Van Raan uitleggen of de regels voor aanbesteding en vergunningen zijn nageleefd.
De PvdD vreest dat persoonlijk gewin een rol speelt bij het maken van de keuzes voor de haven. Van Raan suggereert dat bepaalde partijen een financiële vinger in de pap hebben, ‘bijvoorbeeld cruiserederijen’. ,,Kunt u garanderen dat de personen die sturend/leidend zijn bij de te maken keuzes voor al dan niet een nieuwe vrachthaven géén persoonlijk gewin hebben bij deze keuzes?”

Op basis van het Ecorys-rapport uit 2017 gaat Van Raan ervanuit dat de nieuwe haven geen prijsvoordeel voor de consument op Bonaire zal hebben. ,,Kan dit geld dan niet beter aan meer urgente problemen op Bonaire besteed worden, zoals duurzame energie?” Opnieuw wijst hij hier de cruiserederijen aan als de partij die voordeel haalt uit de nieuwe haven, wat tegenstrijdig zou zijn met het voornemen om het aantal cruisetoeristen in te dammen.
De aanleg van een olie-inlaat bij Karpata is volgens de PvdD in tegenspraak met het predicaat ‘blue destination’ dat Bonaire hanteert. ,,Kunt u bevestigen dat ecotoerisme op Bonaire niet samengaat met een sterke toeristische groei, omdat meer toerisme meestal hand in hand gaat met meer vervuiling en minder ruimte voor natuur?”
Van Raan voorziet ook de nodige milieuschade aan land. Met de aanleg van de tijdelijke pier bij Karpata wordt zowel het koraal als de natuur boven water aangetast. En hij denkt dat er meer afval wordt gegenereerd door de nieuwe vrachthaven, terwijl op Bonaire het meeste afval wordt gestort.
Hij verwijst verder naar de schade door het gebruik van fossiele brandstoffen voor energieopwekking, een niet duurzame methode die door de tijdelijke oplossing alleen maar verder wordt verlengd. Tot die oplossingen behoort ook de oprichting van Bonaire Brandstof Terminals, waartegen Van Raan al eerder ageerde. Hij vraagt zich ook af hoelang Bopec nog blijft en wie opdraait voor de schoonmaakkosten als het bedrijf failliet gaat.
Tot slot vraagt de PvdD aandacht voor rioolwaterzuivering, die nog steeds niet klaar is. Het geld voor koraalherstel is zo ‘dweilen met de kraan open’, vindt het Kamerlid. ,,Bent u het ermee eens dat dit soort zeer fundamentele problematiek zoals het niet hebben van een gedegen riolering of gebrekkige afvalverwerking de hoogste prioriteit moet hebben, aangezien Bonaire dezelfde standaarden mag verwachten als Europees Nederland?”
Van Raan vindt dat er meer aandacht zou moeten zijn voor een haalbaarheidsstudie naar Ocean Thermal Energy Conversion (Otec) en bescherming van het koraal. Dat kan bijdragen aan volledige verduurzaming van de energievoorziening en behoud van biodiversiteit.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).