Al het nieuws

Van onze correspondent
Den Haag - Het kabinet trekt het voorstel in om Papiaments als onderwijstaal in te voeren op de mbo-niveaus 3 en 4. Dat gebeurt op advies van de Raad van State (RvS), die het voorstel te zwaarwegend vindt om op te nemen in een verzamelwet. Er zou hiervoor een apart wetsvoorstel moeten komen.

bonpapiamentsHet kabinet en de RvS vinden niet dat het Papiaments moet worden verboden in het mbo-onderwijs op Bonaire. Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs had voorgesteld om in een aantal kleinere wetswijzingen voor het onderwijs ook op te nemen dat onderwijs en examens in het mbo 3 en 4 op Bonaire kunnen worden aangeboden in het Papiaments. Op de niveaus 1 en 2 gebeurt dat al.
De RvS vindt dit geen goed plan. De afdeling Advies benadrukt ‘dat het van belang is dat jongeren het Nederlands voldoende beheersen, mede met het oog op mogelijke vervolgopleidingen in Nederland’. Het voorstel van Van Engelshoven lijkt in strijd met het idee om de kennis van het Nederlands bij de leerlingen te verbeteren.

Daarmee lijkt de RvS het gebruik van het Papiaments in het mbo-onderwijs af te wijzen, maar dat is niet zo. Want naast kennis van het Nederlands vindt het adviescollege ‘het van belang dat het Papiaments een levende taal blijft en dat jongeren hiervan voldoende kennis hebben’. Juist vanwege dat belang is het wetsvoorstel van Van Engelshoven ‘per definitie niet beleidsarm’. ,,Deze wijziging zou vergezeld moeten gaan van een inhoudelijke analyse waarin de wenselijkheid en de consequenties worden toegelicht. De Afdeling adviseert dan ook om op dit punt te voorzien in een afzonderlijk wetsvoorstel.”
De minister had in het nu voorliggende wetsvoorstel de koksopleiding op Bonaire genoemd als voorbeeld om de mogelijkheid te bieden onderwijs in het Papiaments aan te bieden voor leerlingen voor wie het Nederlands te lastig is. De RvS wijst erop dat dit een ongelukkig voorbeeld is, want de koksopleiding wordt op niveau 2 aangeboden en daarvoor bestaat die mogelijkheid al. Niet duidelijk is of de regering ook voor andere opleidingen, die wel op niveau 3 en 4 worden aangeboden, het Papiaments wil toestaan.

Minister Van Engelshoven volgt het advies van de RvS op. Ze heeft dit onderdeel uit de wetswijziging geschrapt. Ze maakt niet duidelijk of ze op de suggestie ingaat om de mogelijkheid om Papiaments te gebruiken in de hogere niveaus van het mbo in een apart wetsvoorstel te regelen. Ook laat ze in net midden of ze van plan is op Saba en Sint Eustatius het Engels toe te staan.
In de huidige wet is geregeld dat ‘het bevoegd gezag’ op de eilanden mag afwijken van de wettelijke bepaling dat het onderwijs en de examens in het mbo in het Nederlands moeten worden aangeboden. Dit geldt alleen voor de niveaus 1 en 2. Deze regeling geldt zowel voor Bonaire (waar Papiaments is toegestaan) als voor Saba en Statia (Engels).

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).