Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Sancties van de Verenigde Staten (VS) tegen Venezuela en gesteund door Nederland hebben ertoe geleid dat Bonaire Petroleum Corporation (Bopec) al een tijd operationeel stilligt en in januari niet in staat was de werknemers te betalen.

bonstakingBopec was naast Cargill, toerisme en de bancaire sector 45 jaar een van de economische pijlers van Bonaire. Dit schrijft Union Sindikat Boneriano (Usibo) in een persbericht naar aanleiding van de precaire financiële situatie bij het overslagbedrijf.
Naast het Amerikaanse embargo heeft de slechte staat van onderhoud er volgens de vakbond toe geleid dat de Nederlandse ministeries die over milieuzaken gaan, eind vorig jaar besloten alle operationele zaken stop te zetten totdat alles in orde is conform internationale maatstaven. Wanneer er geen structurele verandering komt zijn volgens Usibo de dagen van Bopec geteld. De vakbond zegt mede op verzoek van de vakbonden BPWU en Fedebon alles in het werk te hebben gesteld om belanghebbenden op één lijn te krijgen in een poging om Bopec op een gezonde en veilige manier open te houden en om de sociaaleconomische en financiële bijdrage van de terminal veilig te stellen.

De vakbonden wilden hiermee werkgelegenheid creëren voor zeker drie- tot vierhonderd arbeiders en honderdvijfentwintig man personeel voor het operationele gedeelte. Het idee was om op deze manier belastinginkomsten te genereren voor het openbaar lichaam Bonaire en Den Haag en op een goedkopere en veiligere manier ContourGlobal van brandstof te voorzien. Verder wilden de bonden onderzoek laten doen naar de mogelijkheid het restafval van de olie te gebruiken bij het aanleggen en onderhoud van wegen en mogelijk zou Rincon volgens hen economisch kunnen profiteren van de activiteiten van Bopec.
Op 17 juli 2020 hebben de vakbonden een manifestatie gehouden om aandacht te vragen voor de tragedie van Bopec en de gevolgen voor de arbeiders. Usibo noemt het zuur voor de tachtig arbeiders die de hele maand januari hebben gewerkt en nu geen salaris hebben ontvangen omdat er geen geld is. ,,Er is geen garantie of en wanneer de betaling gaat plaatsvinden en we vragen ons af of Bopec voldaan heeft aan de andere financiële verplichtingen zoals het betalen van de erfpacht, de pensioenpremie, de bijdrage aan de spaarfonds en andere belastingen.”

Staking dreigt
Federation Boneriana di Trabou (Fedebon) heeft Bonaire Petroleum Corporation (Bopec) gesommeerd om voor vandaag 12.00 uur de salarissen en de Bashi-premie uit te betalen aan haar werknemers. Wanneer het bedrijf hier geen gehoor aan geeft dan zullen de werknemers opgeroepen worden om ‘op afroep beschikbaar te zijn’, oftewel te gaan staken wanneer de bond hen hiertoe oproept.
Fedebon stelt in haar brief van 3 februari Bopec in gebreke vanwege het niet uitbetalen van de salarissen voor de maand januari. Volgens de contractuele verplichtingen hadden deze uiterlijk op 27 januari betaald moeten zijn. De bond geeft aan al langere tijd te waarschuwen voor het scenario dat het bedrijf niet meer aan zijn financiële verplichtingen naar de werknemers zou kunnen voldoen. Hierbij wordt gewezen op het onlangs gedane verzoek van Bopec om de voorraad olie te mogen overpompen in tankers zodat met de opbrengst hiervan de salarissen kunnen worden betaald. ,,We hebben er geen vertrouwen in dat er snel een oplossing komt voor de financiële situatie van Bopec”, aldus de bond.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).