Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Het verzoek van Bonaire Petroleum Corporation nv (Bopec) om olie met een tankschip te laten afvoeren is door Rijkswaterstaat (RW) en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) afgewezen.

bopecBeide overheidsinstanties komen tot de conclusie dat de installaties van Bopec niet voldoen aan de vergunningvoorschriften en dat het verzoek daarom niet kan worden ingewilligd. De risico’s die optreden bij het afvoeren van de olie bij de huidige slechte staat van onderhoud zijn volgens de diensten eenvoudig te groot.
Op 28 augustus 2020 vroeg Bopec ook al toestemming van ILT voor eenmalig gebruik van een steiger om stookolie in een tanker te pompen en te verkopen om de lokale arbeidsverplichtingen te betalen. Dit was kort nadat ILT een bevel tot ‘administratieve dwang’ had uitgevaardigd voor de terminal van Bopec. Een aantal tanks en leidingen van het bedrijf moesten op korte termijn worden leeggemaakt omdat de kans op lekkage toenam. Bopec bleek niet in staat om de aanwezige veiligheidsrisico’s weg te nemen, waarop ILT zelf de benodigde maatregelen nam om de risico’s voor mens en milieu weg te nemen. De kosten worden later op Bopec verhaald.

ILT heeft op 7 december 2020 het overpompen van de stookolie uit de oude tanks van Bopec naar de twee gerenoveerde tanks afgerond. Deze twee tanks voldoen inmiddels aan de normen en de brandblusinstallatie op deze tanks is hersteld, getest en goedgekeurd. Daarmee zijn de grootste milieurisico’s weggenomen. Vervolgens heeft het overslagbedrijf op 11 december 2020 een verzoek bij Rijkswaterstaat (RWS) ingediend om de olie alsnog af te laten voeren, zodat deze kan worden verkocht. Het verzoek is ingediend bij RWS omdat de steiger valt onder de RWS-vergunning Wet maritiem beheer BES. Aangezien de olie via leidingen over land naar de steiger gepompt moet worden, is voor het afvoeren van de olie ook het akkoord van ILT nodig.
Bopec heeft op verzoek van RWS en ILT op 11 januari 2021 aanvullende informatie ter beoordeling aangeleverd. Nadat beide instanties alles hadden bekeken is het verzoek op 19 januari 2021 afgewezen. Nog dezelfde dag diende Bopec een bezwaar in tegen de afwijzing. RWS zal zo spoedig mogelijk bekendmaken of dit bezwaar leidt tot een wijziging van het besluit.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).