Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - De laatste twee weken ligt het bestuurscollege (BC) onder vuur.
bonafwezigGing het eerst over het rapport naar vermeende integriteitsschendingen bij Bonaire Holding Maatschappij (BHM), de laatste paar dagen gaat het over niets anders dan de brieven van het College financieel toezicht (Cft) en staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) waarin zonder mis te verstane bewoordingen een aanwijzing wordt aangekondigd. Niet de eilandsraad zal voor 2021 de begroting vaststellen maar de minister. Een reactie van de verantwoordelijke gedeputeerde laat vooralsnog op zich wachten.
In het radioprogramma ‘Op de klippen’ van Megahit FM gaf Clark Abraham van Partido Demokratiko Boneriano (PDB) zaterdag zijn visie op het gebeuren. De programmamakers hadden in eerste instantie verantwoordelijk gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe uitgenodigd, maar hij zegde een dag van tevoren af. Volgens Abraham moet de eilandsraad uiterlijk 1 september de ontwerpbegroting ontvangen. Hierna moeten de stukken twee weken ter inzage liggen voor het publiek, waarna de behandeling kan beginnen, ruim voor de deadline van 15 november.
Dit jaar ontvingen de raadsleden de stukken pas op 29 oktober waardoor er onvoldoende tijd was om alles te behandelen en besluiten te nemen. Als klap op de vuurpijl kregen de raadsleden volgens Abraham op vrijdag 20 november een brief van het BC waarin de begrotingsbehandeling definitief werd afgeblazen. ,,Het lijkt erop alsof het BC het heeft opgegeven”, zo concludeert hij.
Daisy Coffie van Frakshon Coffie noemt het in haar persbericht van zondag ongehoord dat Cft op wettelijke gronden heeft moeten besluiten de begroting voor het jaar 2021 te maken, omdat de eilandsraad deze niet op tijd heeft vastgesteld en ingediend. Nog beschamender is het volgens haar dat zowel de staatssecretaris als het Cft de gezaghebber er vaker op hebben gewezen dat het bestuurscollege en voornamelijk de met financiën belaste gedeputeerde, het financieel beheer van ons eiland niet goed op orde hebben. ,,Een van de fundamentele rechten van de eilandsraad, het recht van vaststelling van de begroting, is ons hierdoor ontnomen. Door deze verwaarlozing van zijn taak heeft de gedeputeerde van financiën Bonaire onder financiële curatele geplaatst”, aldus Coffie.
,,Voor ons als volksvertegenwoordigers is het een klap in ons gezicht die niet zonder gevolgen kan blijven voor de gedeputeerde in kwestie. De eilandsraad in haar geheel moet een standpunt innemen, anders is het een gerechtvaardigde conclusie dat we ondeugdelijk bestuur ondersteunen”, zo eindigt Coffie haar betoog.
Het is opmerkelijk dat vanuit het BC tot nu toe geen enkele reactie is gekomen. De gezaghebber kwam na alle commotie over het BHM-rapport vrij snel met een persverklaring, nu blijft het bij de belofte van de verantwoordelijke gedeputeerde. Vrijdag hebben we Tjin Asjoe benaderd voor commentaar waarop hij aangaf dezelfde dag met een persbericht te komen. Zaterdag zegde hij af voor het radioprogramma en toen we hem gisteren opnieuw benaderden, konden we een afspraak maken voor over een week, eerder was er geen plek in zijn agenda. En het persbericht van vrijdag zou gisteren verstuurd worden.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).