Al het nieuws

Abraham: We komen gewoon onder curatele te staan

Van onze correspondent
Kralendijk - Uit een brief die staatssecretaris Raymond Knops gisteren aan gezaghebber Edison Rijna stuurde blijkt dat hij geen uitstel wil geven voor het indienen van de ontwerpbegroting 2021 van het openbaar lichaam Bonaire (OLB).

knopsDe uiterlijke datum om deze in te dienen was 15 november. Mocht het Bestuurscollege op 22 november nog steeds geen stukken hebben ingediend dan stelt de minister van BZK zelf de begroting vast, rekening houdend met de door College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) opgestelde ontwerpbegroting.
Op 30 oktober 2020 heeft Rijna een verzoek tot uitstel van het indienen van de ontwerpbegroting 2021 gedaan, zo blijkt uit de brief van Knops. De gezaghebber sprak de verwachting uit de begroting uiterlijk 30 november 2020 te kunnen indienen. Ondanks de door Rijna verstrekte informatie ziet Knops geen enkele mogelijkheid en aanleiding tot uitstel van de ontwerpbegroting 2021. Daarnaast spreekt hij zijn zorgen uit over de agendering en behandeling van vaststelling van de begroting door de Eilandsraad op korte termijn. ,,Daarom ben ik ook voornemens het Cft te vragen met een ontwerpbegroting te komen”, aldus Knops
Wie de brief van Knops leest proeft een zeker ongenoegen met de hele gang van zaken. Hij verzoekt Rijna per ommegaande aan te geven welk bestuurlijk tijdpad er gevolgd wordt om de ontwerpbegroting zo snel mogelijk af te ronden. Ook verzoekt hij conceptstukken met hem te delen, om zo de oordeelsvorming te bespoedigen. ,,Daarnaast vraagt ik u welke acties u onderneemt om het begrotingsproces structureel te verbeteren, aangezien het Cft u daar dit jaar al meermaals toe heeft opgeroepen en nu het proces om te komen tot een begroting 2021 ook niet goed verloopt”, zo stelt Knops.

Clark Abraham, fractievoorzitter van Partido Demokrátiko Boneriano (PDB) lijkt niet verbaasd en spreekt van een trend. ,,Het Cft constateerde in zijn halfjaarlijkse rapportage van juni al een terugval in het verbeterproces van het financiële traject”, aldus Abraham. Volgens hem is het de regel dat de Eilandsraad uiterlijk 1 september de ontwerpbegroting ontvangt. Twee weken later kan de behandeling hiervan beginnen, ruim voor de deadline van 15 november. ,,Dit jaar hebben we de stukken pas op 29 oktober ontvangen. Het Bestuurscollege lijkt te verwachten dat de raad alles er dan snel doorheen jast”, zo uit Abraham zijn ongenoegen. Hij vraagt zich af hoe gezaghebber Rijna uitstel heeft kunnen aanvragen tot 30 november terwijl bekend was dat besluitvorming over de ontwerpbegroting op z’n vroegst op 1 december kan plaatsvinden.
Hij zegt dat de brieven van Knops en het Cft verstrekkende gevolgen gaan hebben. ,,Ik zie paniekvoetbal en absoluut geen planning bij financiën. Het resultaat hiervan is dat we nu eigenlijk onder curatele komen te staan.” Toch vindt hij dat de staatssecretaris dit ook een beetje aan zichzelf te danken heeft. ,,Hij heeft zich verbonden met dit Bestuurscollege (BC) en nu de verkiezingen eraan komen is hij zijn knopen aan het tellen.”

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).