Al het nieuws


Van onze correspondent
Kralendijk - Eilandraadslid Daisy Coffie heeft de gezaghebber gisteren in een brief gevraagd of hij alsnog bereid is een onpartijdig onderzoek te laten uitvoeren naar de vermeende integriteitsschendingen bij Bonaire Holding Maatschappij (BHM).

F12 BON inhoud,,Bent u, als degene die moet waken over behoorlijk bestuur, van mening dat het onderzoek door een onafhankelijke instantie, zoals voorgesteld door gedeputeerde Den Heyer, had moeten plaatsvinden en niet door de adviseur(s)van de gezaghebber?”

Coffie wil dat de gezaghebber uitlegt wat en wie hij bedoelt met zijn opmerking dat er tijdens de eilandraadsvergadering van vorige week dinsdag meer nadruk op procedurele zaken is gelegd dan dat er over de inhoud van het integriteitsrapport gesproken is. Rijna maakte zijn opmerking in een verklaring die hij vrijdagavond naar de pers stuurde. ,,De vergadering is geschorst, niet beëindigd en de mogelijke behandeling van de inhoud van het integriteitsrapport komt zeker aan bod”, aldus Coffie.

Het Eilandraadslid vraagt de gezaghebber alle documenten aan de raad beschikbaar te stellen zodat de raadsleden een breder zicht krijgen op hoe het onderzoek heeft plaatsgevonden. Dit is volgens haar belangrijk om te kunnen debatteren over het aantrekken van consultants, het gebruik van BHM is als ‘work-around’ en de bemoeienissen van gedeputeerde Kroon met de overheids-nv’s. Het onderzoek had volgens haar niet in opdracht van de gezaghebber mogen plaatsvinden om alle twijfels over onpartijdigheid uit de weg te ruimen. Coffie trekt in haar brief de vergelijking met de vorige gezaghebber die vanwege een onderzoek over de integriteit van een gedeputeerde te maken kreeg met een motie van wantrouwen en ze wil graag weten of er gedreigd is met een dergelijke motie in de richting van de gezaghebber.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).