Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Oppositie en coalitie waren het donderdagavond tijdens de raadsvergadering over één ding eens. De manier waarop het onderzoek naar vermeende misstanden bij Bonaire Holding Maatschappij (BHM) is uitgevoerd, deugt niet.

 

kritischEr is veel twijfel over de onafhankelijkheid en de objectiviteit van het onderzoek. ,,U bent een slager die zijn eigen vlees keurt”, zo laat Daisy Coffie gezaghebber Edison Rijna weten.
Clark Abraham, fractieleider van oppositiepartij PDB, stelt tijdens de vergadering de vraag of een onderzoek geloofwaardig is, wanneer dit wordt uitgevoerd door een medewerker van degene waar het onderzoek mede op gericht is. Hiermee doelt hij op het feit dat gezaghebber Edison Rijna voorzitter is van de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) en dus betrokken is bij BHM. Tegelijkertijd heeft Rijna Moniek Bouland gevraagd onderzoek te doen naar aantijgingen in het ‘overdrachtsdossier’ dat voormalig directeur van BHM in mei naar de gezaghebber stuurde. Bouland fungeert in dit onderzoek als integriteitsadviseur van de gezaghebber.
Abraham vermeldt hierbij niet dat Bouland deze functie ad interim vervult, omdat de vacature nog niet is ingevuld. Bouland is werkzaam bij Governance & Integrity International bv, een onafhankelijk bedrijf dat door Rijna is ingehuurd. Abraham is ook boos over het feit dat de raadsleden geen volledige versie hebben ontvangen van het door Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (Bing) uitgevoerde onderzoek naar de gang van zaken rond de aanbesteding van de ledverlichting van het stadion.
De conclusie van dit rapport is dat gedeputeerde James Kroon bij zijn handelen in deze kwestie een aantal kernbegrippen van bestuurlijke integriteit onvoldoende in acht geeft genomen. Over de conclusie en de manier waarop is besloten tot dit onderzoek maakt raadslid Esther Bernabela van coalitiepartij UPB zich op haar beurt boos. Bernabela snapt niet dat van de zeven punten die in het ‘overdrachtsdossier’ naar voren zijn gebracht, juist dit punt nader onderzocht is. ,,Ik sta volledig achter de gedeputeerde en heb het idee dat aan dit onderzoek politieke overwegingen ten grondslag liggen”, zo verklaart Bernabela zonder precies uit te leggen over welke politieke overwegingen ze het heeft. Met de conclusie dat Kroon fouten heeft gemaakt zegt ze te kunnen leven want ‘waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt’.
Daisy Coffie van Frakshon Coffie is het gedeeltelijk met Bernabela eens. ,,Ik snap niet dat er van de zeven punten die in het ‘overdrachtsdossier’ genoemd worden er twee door u (Rijna, red.) worden uitgepikt om nader te onderzoeken”, aldus Coffie. Ze is niet tevreden met de uitkomsten, conclusies en aanbevelingen en vindt de andere punten ook het onderzoeken waard. Zelf trekt ze de conclusie dat er nog veel moet gebeuren voordat de integriteit binnen de overheids-nv’s goed geregeld is.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).