Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Scholengemeenschap Bonaire (SGB) heeft vorige week een start gemaakt met ‘Sterk Techniek Onderwijs’ (STO) Caribisch Nederland.

F14 BON sterktechniekHet doel van STO is om leerlingen van groep 8 van de basisschool en leerlingen uit de onderbouw van het voortgezet onderwijs enthousiast te maken voor een opleiding in de techniek. De school kan hierbij rekenen op financiële steun en fysieke ondersteuning vanuit een speciaal voor dit doel opgericht platform.
Vanaf september 2018 wordt er in Europees Nederland gemiddeld 100 miljoen per jaar extra geïnvesteerd in techniekonderwijs op het vmbo. In 2018 en 2019 was er geld beschikbaar voor vmbo-scholen waarmee ze konden investeren in machines, materialen en mensen. Van 2020 tot 2023 worden de middelen ingezet voor de uitvoering van plannen van vmbo-scholen, mbo-instellingen, het bedrijfsleven en de regionale overheid.
Het landelijke ondersteuningsteam ‘Sterk Techniekonderwijs’ ondersteunt scholen en regio’s bij het maken en uitvoeren van de plannen. ,,We bieden ondersteuning, data, inspiratie, tools en informatie om regio’s te helpen bij het vormen van het samenwerkingsverband, het planvormingsproces en de uitvoering”, aldus het ondersteuningsteam op hun website.
Het is de bedoeling dat er wordt gewerkt aan sterk, aantrekkelijk en innovatief techniekonderwijs dat leerlingen goed voorbereidt op een vervolgopleiding en een arbeidsplaats in de regio. Voorwaarde voor het verkrijgen van een subsidie om de plannen uit te voeren is dat er sprake is van cofinanciering door één of meerdere bedrijven en dat deze cofinanciering minstens tien procent bedraagt van het totaal aangevraagde subsidiebedrag.
Het ‘oude’ technieklokaal van de vmbo-afdeling van de SGB is omgebouwd tot een modern lokaal waarin leerlingen zelf aan de slag kunnen met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van techniek. Er staan 3D-printers, er rijden zelfgebouwde robotjes rond, door middel van een zonnepaneeltje wordt stroom opgewekt om een zelfgemaakte bloem rond te laten draaien en leerlingen kunnen een lege petfles de lucht in schieten door middel van luchtdruk. Volgens de programmaleider van STO, Elton Johnson, slaat het programma aan bij de leerlingen van groep 8. ,,We zijn de reacties aan het inventariseren om, indien nodig, de lessen wat aan te passen. Maar we zien dat de leerlingen alleen maar enthousiast zijn en dat ouders trots reageren wanneer hun kind laat zien wat hij gemaakt heeft”, aldus Johnson.
Elke regio krijgt kosteloos een ‘critical friend’ die een aantal keer per jaar langskomt om een gesprek te voeren over de stand van zaken van het regionale plan. Daarnaast is er inhoudelijke ondersteuning, die bestaat uit het op elkaar afstemmen van programma’s zodat er doorlopende leerlijnen ontstaan, professionalisering van docenten op zowel inhoudelijk als pedagogisch-didactisch vlak, inzet van het regionaal bedrijfsleven bij praktijkopdrachten, stages en professionalisering van docenten en contact met basisscholen om leerlingen te interesseren voor techniek. ,,De bedrijven waarmee we samenwerken komen geregeld kijken of een workshop geven. Ook gaan we met de leerlingen op bezoek bij deze bedrijven zodat kinderen de praktijk kunnen zien”, zo legt Johnson uit. In de opstartfase gaat het om leerlingen uit groep 8, maar het is de bedoeling dat de onderbouw van het vmbo ook van het nieuwe lokaal gebruik gaat maken.

 

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).