Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Gezaghebber Edison Rijna heeft het standpunt van de Eilandsraad betreffende de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (Corona 2.0) aan de Tweede Kamer gestuurd zonder dat daar in alle openbaarheid over is vergaderd en zonder dat de Eilandsraad een standpunt heeft ingenomen.

boneentweetjeNa een ‘een-tweetje’ via de mail met de fractieleiders van coalitiepartijen Movementu di Pueblo Boneriano (MPB) en Unión Patriótica Boneriano (UPB) is de brief, met daarin het standpunt namens de raad, ondertekend door de gezaghebber en de griffier. Dit is te lezen in een brief die onafhankelijk raadslid Daisy Coffie afgelopen donderdag aan de gezaghebber heeft gestuurd.
Vrijdag berichtte deze krant al over een brief van de Partido Demokratiko Boneriano (PDB) waarin zij oproept tot een extra raadsvergadering met spoedeisend karakter omdat Rijna het standpunt over de wet had verstuurd aan de Tweede Kamer zonder overleg hierover in de Eilandsraad. Op 29 september was door de Eilandsraad een motie aangenomen waarin juist expliciet was aangegeven dat er géén reactie mocht worden verstuurd zonder dat de Tijdelijke wet en het standpunt van de gezaghebber en het Bestuurscollege (BC) was besproken in de Eilandsraad.

,,De Eilandsraad neemt alleen geldige besluiten wanneer deze in het openbaar bijeen is en de besluiten met meerderheid van stemmen worden genomen. Geen enkel besluit dan wel een schrijven namens de Eilandsraad kunt u doen zonder voorgaande regelgeving en procedure in acht te nemen”, aldus Coffie in haar brief. Zij is van mening dat met name de gezaghebber, die mede belast is met het toezicht op de naleving van goed bestuur, dit dient te weten en na te leven.
,,In casu doet u een schrijven uitgaan namens de raad over een onderwerp dat niet in behandeling is genomen door de raad en waarover u de raad niet heeft gehoord. Nota bene betreft het een wetsvoorstel, dat onze gemeenschap diep raakt in haar dagelijkse sociaaleconomische ontwikkeling.” Zij noemt de gang van zaken ongehoord, ongepast en ontoelaatbaar en keurt deze ten stelligste af. ,,De tijdsdruk is dan ook geheel en al aan u en het BC te wijten en kan geen argument zijn om de geëigende procedures niet te volgen.”

Ten slotte noemt zij het onbegrijpelijk dat de eilandgriffier de gezaghebber niet heeft gecorrigeerd en is meegegaan in een ‘ongepaste en ongehoorde wijze van handelen’. Ze vraagt zich ook af of Rijna zich bewust ingespannen heeft tot het inwinnen van adviezen bij de fractieleiders van de coalitie om zijn handelen te ondersteunen. Haar brief is cc verstuurd naar de voorzitter van de Tweede Kamer, de leden van de vaste commissie Koninkrijksaangelegenheden, de leden van de commissie Justitie en Veiligheid, alle leden van de Eilandsraad en de Rijksvertegenwoordiger. Volgens gezaghebber Rijna is zowel de brief van de PDB als die van Coffie inmiddels beantwoord.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.