Al het nieuws

Van onze correspondent

Kralendijk - Op woensdag 16 september zijn vier nieuwe gevallen van Covid-19 ontdekt op Bonaire. Hierdoor is het totaalaantal actieve gevallen op elf gekomen.

boncorona2Het oplopen van het aantal positieve gevallen gaat de laatste dagen met grote stappen, reden voor GGD-arts Marianne Luinstra-Passchier om woensdag een persconferentie te geven. Ze maakte duidelijk dat het om verschillende bronnen van besmetting gaat en dat er nog wordt onderzocht om welke clusters het gaat.

Luinstra is ondersteunend arts Publieke Gezondheid GGD en in die functie staat zij het openbaar lichaam Bonaire (OLB) bij tijdens de coronacrisis. Vanuit haar functie heeft zij meerdere malen updates en uitleg gegeven over de situatie met betrekking tot Covid-19.

Ondanks de uitbreiding van het aantal ic-bedden eerder dit jaar, is Luinstra van mening dat de zorg kwetsbaar blijft.
In de vergadering van de Eilandsraad van afgelopen dinsdag heeft de arts een opsomming gegeven van wat er allemaal al gedaan is om ervoor te zorgen dat de gezondheidszorg op het eiland beter voorbereid is op een mogelijke uitbraak van Covid-19. ,,Voor de zorg zijn experts aangetrokken, er is ruimte bijgekomen met ademhalingsmachines en er vindt monitoring plaats van patiënten die in quarantaine zijn”, aldus Luinstra. Tegelijkertijd constateert ze dat Bonaire een groot aantal inwoners heeft die in de risicogroep vallen en deze mensen moeten volgens haar beschermd worden. ,,Bonaire moet mogelijk minder prettige maatregelen treffen, maar het moet.”

De GGD is druk bezig met het bron- en contactonderzoek. ,,Er zijn meerdere bronnen op het eiland en één daarvan dateert van twee weken geleden. Deze is nu bijna voorbij. De nieuwe besmettingen zijn niet op dit geval terug te voeren.” Ze ging gisteren verder niet in op vragen over specifieke gevallen. ,,Dit doen we bijna nooit vanwege de privacy van de patiënten. Bij dr. Hermelijn hebben we in overleg een uitzondering gemaakt.”

Wie verhoging, keelpijn of andere klachten heeft die wijzen op Covid-19 wordt verzocht thuis te blijven en 0800-0800 te bellen.
,,Houd je aan de hygiëneinstructies. Eet gezond, blijf in beweging en slaap voldoende. Zorg goed voor jezelf en de mensen om je heen.”

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).