Al het nieuws

‘Niet mijn gezondheid maar mijn kritische houding ten grondslag aan besluit’

Van onze correspondent

Kralendijk - Daisy Coffie, raadslid van de coalitiepartij Movementu di Pueblo Boneriano (MPB), is door het bestuur van de politieke partij aan de kant gezet als fractievoorzitter.

boncoffieCoffie, die op 6 september aankwam op Bonaire na bijna een jaar vanwege een ingrijpende en langdurige medische behandeling in Europees Nederland te zijn geweest, kreeg dit op maandag 7 september te horen. Het partijbestuur van de MPB had in meerderheid besloten dat zij, wegens gezondheidsredenen, niet langer fractievoorzitter mocht zijn. Zelf denkt ze dat haar kritische houding ten opzichte van de implementatie van het bestuursakkoord de reden is.

,,Op maandagmiddag 7 september, werd ik thuis bezocht door een gedeputeerde en een bestuurslid van MPB, de politieke partij waarvoor ik anderhalf jaar geleden in de Eilandsraad werd verkozen en waarvan ik sinds de installatie van de nieuwe raad als fractievoorzitter heb gefungeerd. Zij informeerden mij dat het partijbestuur in meerderheid had besloten dat ik, wegens ‘gezondheidsredenen’, niet langer fractievoorzitter mocht zijn”, zo schrijft zij op donderdag 10 september in een verklaring aan haar kiezers.

De volgende dag, dinsdag 8 september, werd dit bestuursbesluit schriftelijk aan haar bevestigd. Voor zover zij weet heeft de fractie hierover niet vergaderd. ,,Ik heb in ieder geval niet deelgenomen aan een dergelijke vergadering, noch zijn mij notulen ter beschikking gesteld waaruit zou blijken dat de eilandsraadsfractie inderdaad tot dit besluit is gekomen”, aldus Coffie. Ze klinkt in haar verklaring teleurgesteld dat de gedeputeerden, de leden van het partijbestuur en collega's in de eilandsraadsfractie nooit hebben geïnformeerd naar haar gezondheid in verband met een verstrekkend besluit als dit. ,,Zouden zij dat wel hebben gedaan, dan zouden zij hebben geweten dat ik volledig ben hersteld en weer volledig in staat ben al mijn raadswerkzaamheden, inclusief het fractievoorzitterschap, met volle inzet te kunnen vervullen.”

Het is volgens Coffie zowel de fractie als de gedeputeerden bekend dat zij in het afgelopen jaar, noodgedwongen deels vanuit Europees Nederland, steeds kritischer is geworden over het, in haar ogen, onbegrijpelijke gebrek aan voortgang in de implementatie van het bestuursakkoord. Het uitblijven van verbeteringen in ‘good governance’ en het voortdurende ondeugdelijke financieel beheer zijn haar een doorn in het oog. ,,Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat mijn kritische houding in de fractie, en niet de zogenaamde zorgen over mijn gezondheid, ten grondslag liggen aan dit eenzijdige besluit dat zonder mijn medeweten of overleg is genomen. Daar komt bij dat het in onze staatsrechtelijke verhoudingen niet aan een partijbestuur en niet aan gedeputeerden, maar aan de door de bevolking gekozen leden van de Eilandsraad zelf is om te bepalen hoe de taakverdeling in een fractie wordt geregeld.”

Coffie vindt de gang van zaken onbestaanbaar voor een partij die stelt te staan voor democratie, integriteit, goed bestuur en nieuwe politiek te staan. ,,Dit alles dwingt mij om mij te beraden op mijn positie als lid van de MPB-fractie. Zodra ik daarover tot een besluit ben gekomen zal ik de pers, maar vooral mijn kiezers, nader informeren.”

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).