Al het nieuws

Van onze correspondent

Kralendijk - Als onderdeel van de schuldhulpverlening door het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB), ook wel bekend als de campagne ‘Wak Bo Sèn’, heeft een succesvolle tweede consultatieronde plaatsgevonden.

schuldhulpBij de consultatieronde die gehouden werd met belanghebbende ketenpartners werd gesproken over een verdere aanpak binnen de schuldhulpverlening op Bonaire. Zowel de aanpak als de preventie van de schuldenproblematiek door aanwezige en betrokken partijen stond centraal.

 

Deze tweede consultatieronde is een voorloper op de conferentie over de aanpak van schuldhulpverlening op Bonaire die in september plaats zal vinden en werd geopend met een toespraak van gedeputeerde Nina den Heyer, gevolgd door Silvana Serfilia-Janga. Zij spraken over het belang van samenwerking binnen de keten om zo de schuldenproblematiek (vroegtijdig) te signaleren en te voorkomen. In de toespraak van Den Heyer benoemde zij de grote schaamte in de samenleving rond schulden. ,,Schaamte wordt aangekaart omdat deze onder de loep moet worden genomen om de taboes die het in stand houden, te kunnen doorbreken. De aanpak op een eiland als Bonaire zal integraal plaats moeten vinden. Op deze manier wordt een omgeving gevormd waar mensen veilig en gezond met geld om kunnen gaan”, aldus de gedeputeerde.

De consultatieronde werd bezocht door partners zoals onder andere diverse banken, de Tienda Pa Konsumido, het Centrum Jeugd en Gezin (CJG), het OLB, Water- en Energiebedrijf Bonaire (WEB), Telefonia Bonairiano (Telbo) en ook deurwaarders. In december 2019 hebben zij een intentieverklaring getekend die gericht is op betrokkenheid bij schuldhulpverlening op Bonaire. In het kader hiervan zijn met deze consultatieronde meer inzichten aan het licht gebracht waarbij de burger kan worden geholpen in de schuldenproblematiek.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).