Al het nieuws

Van onze correspondent

Kralendijk - De Arbeidsinspectie heeft zondagavond, samen met het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN), de Directie Toezicht en Handhaving van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) en de Koninklijke Marechaussee (KMar) een multidisciplinaire controle gehouden bij een snèk gelegen aan de Kaya Balau.

bonarbeidTijdens de actie is gecontroleerd op de Wet identificatieplicht, de Arbeidswet, de Vreemdelingenwet en op de aanwezigheid van een drank- en horecavergunning.

Bij de controle zijn diverse overtredingen geconstateerd waaronder de aanwezigheid van niet-gedocumenteerde inwoners, onhygiënische situaties, kamerverhuur en signalen van arbeidsuitbuiting.

Arbeidsuitbuiting is te typeren als een moderne vorm van slavernij waarbij misbruik wordt gemaakt van de afhankelijke positie van de werknemer. Het is vaak een combinatie van excessen op het terrein van arbeidsomstandigheden, loon en illegale tewerkstelling. Daarbij zijn de werknemers vaak afhankelijk van hun werkgever voor bijvoorbeeld arbeid, wonen en/of vervoer. Illegale tewerkstelling, onderbetaling, te lange werktijden en onvoldoende zorg bij ziekte zijn allemaal risico’s die kunnen voortvloeien uit arbeidsuitbuiting.

Arbeidsuitbuiting wordt vaak in een adem genoemd met mensenhandel. Maar de definitie van mensenhandel is iets breder, namelijk het dwingen van mensen om zich beschikbaar te stellen om arbeid of diensten te verrichten dan wel om hun organen beschikbaar te stellen

De verschillende diensten zullen elk op hun eigen gebied nader onderzoek verrichten en waar nodig maatregelen treffen. Voor de overheidspartijen van Caribisch Nederland (CN) heeft de aanpak van arbeidsuitbuiting hoge prioriteit.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).