Al het nieuws

Van onze correspondent

Kralendijk - Op de eilanden van Caribisch Nederland (CN) zijn afgelopen week in totaal ruim 1.000 laptops gearriveerd. Medewerkers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in CN verzorgden de distributie onder de scholen die ze hebben aangevraagd. laptopsOok stelt minister Slob de scholen in staat om leerlingen buiten de reguliere schooltijden extra activiteiten aan te bieden om de opgelopen leerachterstanden in te halen.

Tijdens de recente sluiting van de scholen in CN als gevolg van het coronavirus, hebben alle scholen hun best gedaan om het onderwijs zo goed mogelijk voort te zetten. Er werd gewerkt met papieren huiswerkpakketten voor de leerlingen, meestal in combinatie met onderwijs via digitale kanalen. Doordat niet alle gezinnen en leraren beschikten over de hiervoor noodzakelijke hulpmiddelen zoals een laptop of tablet en een internetaansluiting, konden niet alle leerlingen volledig meedoen. Daarom besloot minister Arie Slob voor Primair en Voortgezet Onderwijs en Media om de aanvraag van de openbare lichamen voor de financiering van laptops voor digitaal afstandsonderwijs, te honoreren. ,,Het is belangrijk dat alle leerlingen in CN in deze tijd goed onderwijs kunnen blijven volgen. De juiste hulpmiddelen zijn daarbij cruciaal”, aldus minister Slob.

Terwijl de internetproviders op de drie eilanden waar nodig tegen korting of zelfs gratis wifi-aansluitingen aanboden, werd per eiland geïnventariseerd hoeveel laptops nodig zijn om ervoor te zorgen dat iedere leraar en leerling aan het digitale afstandsonderwijs kan deelnemen. De apparaten zijn vervolgens in samenwerking met Sivon besteld en naar de eilanden verscheept. Sivon is een coöperatie van schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs. De scholen bekijken momenteel hoe het digitale afstandsonderwijs beter in hun onderwijs kan worden geïntegreerd. Naast de benodigde hulpmiddelen gaat het hierbij onder meer om de selectie en aanschaf van programma’s en software en het bevorderen van noodzakelijke digitale vaardigheden bij leerkrachten, leerlingen en ouders.

Daarnaast kunnen scholen in CN gebruikmaken van de OCW subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020-2021. Zij kunnen deze extra financiering gebruiken om in de periode van de zomervakantie 2020 tot aan het eind van de zomervakantie 2021 extra ondersteuning te bieden aan leerlingen en studenten die leer- en ontwikkelingsachterstanden hebben opgelopen, veroorzaakt door de coronacrisis.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.

Top Tags afgelopen week

Geen tags gevonden.