Al het nieuws

Van onze correspondent

Den Haag - De Nationale ombudsman onthoudt zich van een oordeel over de klacht van een inwoner van Bonaire tegen het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN). De verklaringen van de betrokkenen liggen te ver uiteen en professionele verslaglegging ontbreekt.

KPCNGijsDe Koninklijke Marechaussee (KMar) krijgt voor dit laatste wel een tik op de vingers in het vorige week verschenen rapport. De ombudsman kan niet vaststellen wat tijdens de woninginval op 8 juli 2016 exact heeft plaatsgevonden. Wel oordeelt de ombudsman ‘ambtshalve’ dat de KMar in haar verslaglegging over de woninginval is tekortgeschoten en daarmee heeft gehandeld in strijd met de vereiste professionaliteit.

Volgens de burger is er geweld gebruikt tijdens het binnenvallen in de woning. Hij zou een vuistslag in het gezicht hebben gekregen en lange tijd naakt op de grond hebben gelegen. Ondertussen was het de klager niet duidelijk dat het om een politie-inval ging. Hij was volgens zijn klacht anderhalf uur lang in de veronderstelling dat het om een overval ging. Verklaringen van politieambtenaren spreken dit tegen.

Het proces-verbaal van de KMar, die het KPCN opdracht gaf de woning binnen te vallen wegens een verdenking van de aanwezigheid van drugs en wapens in de woning, zou uitsluitsel moeten geven over de handelingen tijdens de woninginval. Maar in dit proces-verbaal ontbreekt feitelijke informatie, waardoor het onmogelijk is vast te stellen wat er is gebeurd. Uit het verslag blijkt bijvoorbeeld niet op welke manier de aanwezigen in de woning zijn aangetroffen.

De ombudsman kan niet oordelen over politieoptredens als er geen professionele verslaglegging plaatsvindt, aldus het rapport. Hij doet de Koninklijke Marechaussee daarom de aanbeveling om na een inval altijd een volledig proces-verbaal op te maken dat voldoet aan de vereiste van professionaliteit en aan de wettelijke vereisten.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.

Top Tags afgelopen week

Geen tags gevonden.