Al het nieuws

Van onze correspondent

Kralendijk - Een reeks recente studies heeft aangetoond dat er belangrijke relaties zijn tussen gastheerkoraal, krabben en kerstboomwormen. Het onderzoek werd verricht voor de kust van Sint Eustatius, Curaçao en Bonaire. bontdekkingenInzicht in de relaties tussen rifbewoners en hun gastheerkoraal is mogelijk van doorslaggevend belang voor het vormgeven van toekomstige maatregelen voor het behoud van de koraalriffen.

Veel zeediersoorten zijn van koraal afhankelijk als bron van voedsel, als ondergrond en als schuilplaats. Elke koraalsoort kan als gastheer dienen voor specifieke soorten vissen, krabben, garnalen, slakken, wormen of andere soorten ongewervelden. Nu koraalsoorten wereldwijd met uitsterven bedreigd worden is het volgens Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) des te belangrijker om een inventarisatie te maken van de afhankelijke fauna. Veel zeediersoorten leven in de spleten in het koraalskelet, terwijl anderen zich onder of binnenin de structuur van het koraal verbergen. Sommige soorten zijn gemakkelijk te zien door hun felle kleuren of plotselinge bewegingen, maar anderen houden zich stil en goed verborgen. Om inzicht te krijgen in deze relaties en de ecologische rol van koraalsoorten in de biodiversiteit van het koraalrif moeten wetenschappers volgens DCNA systematisch onderzoek doen naar elk koraal. ,,Het is van belang dat onderzoekers niet alleen elke koraalsoort kunnen onderscheiden, maar dat ze ook alle relaties begrijpen met soorten waarvoor het koraal als gastheer optreedt.”

Een team van onderzoekers van Naturalis Biodiversity Center, Stichting Anemoon en collega’s van diverse instellingen hebben verscheidene biodiversiteitsonderzoeken verricht in Bonaire, Curaçao en Sint Eustatius. Het team heeft onder meer nieuwe relaties ontdekt tussen kerstboomwormen en verschillende koraalsoorten. De wormen leven deels in het koraal en blijken te kunnen overleven wanneer het gastheerkoraal overdekt raakt met korstvormende dieren, die dan als secundaire gastheren fungeren. Verrassend genoeg werden de meeste ontdekkingen in ondiep water gedaan van minder dan twee meter diep, waar duikers mogelijk minder lang rondzwemmen dan in dieper water. De wetenschappers hebben ook gekeken naar de invloed van de samenlevende fauna op de bouw en de toestand van het gastheerkoraal. In sommige koraalsoorten, ook weer in zeer ondiep water, bleken krabben te leven die grote holten maken in het koraalskelet. Een en dezelfde krabsoort bleek in elandgeweikoraal heel andere holten te maken dan in vuurkoraal. Deze verschillende soorten gastheerkoraal zijn niet nauw verwant, wat de vraag oproept hoe de gastheerselectie van deze krabben geëvolueerd is.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.