Al het nieuws

RvC: Al zes maanden geen activiteiten om tot ontmanteling BHM te komen

Van een onzer verslaggevers

Kralendijk - Tijdelijk bestuurder van Bonaire Holding Maatschappij (BHM), Ben Oleana, zal eind deze maand opstappen. bonbestuurderZo leest het Antilliaans Dagblad in officiële stukken. De Raad van Commissarissen (RvC) kan zich niet verenigen met de koerswijziging die de tijdelijk bestuurder ‘eenzijdig heeft ingezet’, tegen de duidelijke wens van de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) in en ook in strijd met de met Oleana gesloten managementovereenkomst.

Aldus informeert het Bestuurscollege (BC) van Bonaire de Eilandsraad. Het BC heeft inmiddels van de commissarissen vernomen dat de tijdelijk bestuurder onlangs heeft laten weten zijn overeenkomst te willen beëindigen per ultimo mei. De AVA wacht nader bericht af en zal in overleg met de RvC bespreken welke stappen moeten worden gezet, met als doel een snelle ontmanteling en opheffing van BHM met inachtneming van good governance.

Nadat er op een bepaald moment ‘een goed gesprek’ heeft plaatsgevonden, is het een en ander met Oleana afgesproken. Daarbij is het politieke bestuur blij dat de toezichthouders - de RvC - ‘hun rol serieus nemen’. De Raad wordt gevorm door Karel Frielink (president-commissaris), Burney el Hage en Giovanni Hart.

Zaken over deelnemingen worden door de aandeelhouder in een AVA met de RvC en de directie besproken. Dat is naar de mening van het BC in dit geval ‘de juiste plek om besluiten te nemen’ en op een zuivere manier met governance om te gaan. Op voorstel van de RvC zijn in de algemene vergadering de volgende afspraken gemaakt, waarmee de tijdelijk bestuurder ‘volmondig heeft ingestemd’.

Aan Oleana is gevraagd of hij zich loyaal en met de nodige voortvarendheid aan de uitvoering van de ontmanteling van BHM zal inzetten; hij zou binnen een week of twee een concreet stappenplan presenteren, waarin - voorzien van een tijdpad - wordt aangegeven welke acties moeten worden genomen, door wie, en uiterlijk wanneer, die ertoe leiden dat BHM nog in de loop van 2020 ophoudt te bestaan.

Bij dat stappenplan zal de bestuurder ook een conceptbegroting maken. En met Oleana is verder afgesproken dat hij afziet van verdere acties die kunnen leiden tot publicaties in de media. Voor wat betreft dit laatste: de Raad heeft uitgesproken, zowel in haar eigen vergadering als in de algemene vergadering die daarop volgde, dat zij het betreurt dat de tijdelijk bestuurder bij herhaling de media heeft opgezocht voor wat hij als zijn ‘persoonlijke strijd’ ziet.

In een eerder onderzoeksrapport was aangegeven dat de situatie bij Bonaire Holding Maatschappij vanuit governance-perspectief ‘onwenselijk is’. De toegevoegde waarde van de BHM-constructie wordt niet door iedereen onderkend en uitoefening van stemrecht leidt tot stagnatie. Ook wordt er geconstateerd dat dienstverlening aan de dochtermaatschappijen niet goed uit de verf komt, waarbij er een onlogische financiële relatie met de dochters is, en geen verband te leggen is tussen de gedane betaling en geleverde diensten. Gezien deze conclusies, is in het rapport aanbevolen om deze constructie op te heffen. Tijdelijk bestuurder Oleana heeft bij zijn aantreden duidelijk het kader van het onderzoeksrapport meegekregen. Er is door de RvC geconstateerd dat er meer dan zes maanden geen activiteiten zijn geweest van de tijdelijk bestuurder om tot een ontmanteling van BHM te komen.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.