Al het nieuws

Van onze correspondent

Kralendijk - Het Bestuurscollege (BC) kan zich goed vinden in het Natuur- en Milieubeleidsplan Caribisch Nederland 2020-2030 dat op 24 april door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is gepubliceerd.

kanttekeningHet BC plaatst wel een kanttekening bij de rol die het kabinet het openbaar lichaam Bonaire (OLB) bij de uitvoering toedicht.

,,In ‘Plan voor land en water’ wordt het unieke karakter van de flora en fauna van Bonaire en de betekenis daarvan voor de welvaart en het welzijn van de Bonairiaanse bevolking terecht benadrukt. De ambities van het kabinet en de betrokken ministeries om de natuur van Bonaire (nog) beter te beschermen en waar nodig te herstellen sluiten naadloos aan op het eilandelijke natuurplan dat het BC onlangs ter vaststelling aan de Eilandsraad heeft voorgelegd. Ook de door de ministeries voorgestelde maatregelen zijn volledig in lijn met de doelstellingen van het Natuurplan Bonaire”, aldus het BC in zijn reactie.

Het hoge ambitieniveau dat uit het plan spreekt wordt van harte toegejuicht, maar tegelijkertijd bestaat bij het BC de zorg dat het OLB ten aanzien van financiën, menskracht en deskundigheid wordt overvraagd. ,,We zullen deze zorg in onze officiële reactie op het plan overbrengen aan de regering. Tevens zal de regering worden verzocht om, zodra de situatie met betrekking tot de coronapandemie dat toelaat, een ‘kwartiermaker’ beschikbaar te stellen die helpt te concretiseren wat qua financiën, menskracht en deskundigheid van het OLB wordt verwacht.” Het eilandelijke natuurplan kan volgens het Bestuurscollege daarvoor als aanzet dienen, reden waarom het BC hoopt dat de Eilandsraad binnen afzienbare termijn kan overgaan tot vaststelling ervan zodat met de betrokken ministeries in overleg kan worden getreden over de uitvoering.

,,Op dit moment zijn aandacht en energie gericht op de volksgezondheid en het verlichten van de maatschappelijke en economische impact van de coronacrisis, maar het lijkt het BC goed later dit jaar een rondetafelconferentie te organiseren voor de lokale natuur- en milieuorganisaties en andere belanghebbenden waarin ook de opstellers van het Natuur- en Milieubeleidsplan participeren.”


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).