Al het nieuws

Van onze correspondent

Kralendijk - Er zijn inmiddels 495 aanvragen binnengekomen voor de tegemoetkoming van het ministerie van Economische Zaken (EZK). Daarvan zijn er 345 uitbetaald, 46 aanvragen werden afgewezen en 106 aanvragen zijn nog in behandeling.

ezHet maximaal beschikbare budget vanuit EZK is 10 miljoen dollar. Dat lijkt tot nu toe zonder meer toereikend te zijn. Er wordt op dit moment bekeken of de tegemoetkoming kan worden uitgebreid voor kleinere ondernemers die nu nog buiten de boot vallen.

Vanaf 23 april is het voor ondernemers mogelijk om een tegemoetkoming aan te vragen voor vaste lasten. In Nederland is dat de 4.000 euro-regeling, die beschikbaar is voor sectoren die het hardst geraakt worden door de crisis. Voor Caribisch Nederland (CN) is het toerisme zo’n groot deel van de economie, dat is besloten om de regeling open te stellen voor alle ondernemers die aan de voorwaarden voldoen, dus ongeacht de sector waarin je onderneemt. De regeling is bedoeld om bedrijven die hoge vaste lasten hebben eenmalig een tegemoetkoming te geven.

,,We hebben best veel vragen gekregen over de hoogte van het bedrag. Bij het tot stand komen van de regeling voor CN is er veel overleg geweest tussen het departement van EZK en de unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) CN als uitvoerder van de regeling. Er is, ook op onze suggestie, voor gekozen om het Nederlandse bedrag aan te houden. Dat is hier dus 4.400 dollar. Het hanteren van een lager bedrag voor CN zou ons onvermijdelijk in het frame brengen dat de regeling tweederangs is”, aldus Eric Brakke, unithoofd SZW-RCN.

De hoogte van het bedrag blijkt volgens Brakke een zegen en een vloek tegelijk te zijn. Ondernemers die aan de criteria voldoen, krijgen hetzelfde bedrag als ondernemers in Nederland. Tegelijkertijd zijn er op de eilanden juist heel veel kleinere ondernemingen die de drempel niet halen. Zij vallen buiten de boot. Volgens Brakke wordt bekeken of hier alsnog een oplossing voor kan worden gevonden, bijvoorbeeld een tweede optie met een lager drempelbedrag en dus ook een lagere uitkering. Dat zijn beslissingen die op het hoogste niveau genomen moeten worden, dus door de staatsecretaris en de minister van EZK. Concrete beloftes kon hij daarom nog niet doen.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.

Top Tags afgelopen week

Geen tags gevonden.