Al het nieuws

Vanuit het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) is er meer aandacht voor de landbouw en worden de openbare molens en putten onderhouden en gerenoveerd. molensMaurice Adriaens is gevraagd om als consultant een plan te schrijven en de dienst Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) weer nieuw leven in te blazen. Hoewel er met de plannen niet direct een verband was met het coronavirus, worden deze nu wel versneld uitgevoerd in het besef dat het kunnen voorzien in de eigen levensbehoefte een belangrijke ‘fall back’ is in tijden van nood. Nu molens en dammen opgeknapt worden, is het ook belangrijk aandacht te hebben voor de dammen op het eiland. Maurice Adriaens: ,,Om te voorkomen dat het eiland uitdroogt, ligt het ook in de bedoeling het dammensysteem te verbeteren. Want zo zorg je ervoor dat het grondwater weer aangevuld wordt.”

Vanaf vorig jaar is bij het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) en het Bestuurscollege meer aandacht voor de landbouw. ,,De bedoeling is om dienst Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) nieuw leven in te blazen en het is mijn taak om ook te zorgen voor het zoeken naar een nieuwe directeur”, aldus Adriaens die in eerste instantie is gevraagd een plan te schrijven. Daarna mocht hij dit ook implementeren en is hij aangesteld als extern interim-manager van LVV. En daarmee is hij weer terug bij waar hij in zijn jonge jaren voor gestudeerd heeft. In Wageningen deed hij de landbouwuniversiteit en hij werkte op Curaçao vijf jaar voor LVV, had daarna zijn eigen rozenkwekerij, maar is vooral bekend om zijn politieke loopbaan bij de Frente Obrero Liberashon 30 di mei (FOL).

Het LVV-terrein moet weer in productie gebracht worden. Het gaat om een gebied van 50 hectare. ,,Van hieruit is het de bedoeling de boeren te informeren en te leren hoe je een goede veehouderij en een goed tuinbedrijf kan opzetten, dusdanig dat je er ook wat geld aan overhoudt. Vorig jaar zijn er nieuwe molens geplaatst bij de openbare putten op het eiland. In het afgelopen jaar is aan de molens geen onderhoud gepleegd en er is geen toezicht gehouden en sommige molens vertonen kleine gebreken. Daar komt bij dat aan de putten al langer niets is gedaan. Velen zijn dichtgeslibd en moeten schoongemaakt worden. Er zijn 24 putten verspreid over het eiland, waarvan er nu 18 in gebruik zijn. Vooral de geitenhouders op het eiland maken gebruik van het water en rijden zelf met hun pick-up en watertanks naar de putten om zich te voorzien van water. Dat is al een eeuwenoud gebruik op Bonaire. Om het waterpeil in stand te houden moet er ook aandacht komen voor de dammen op het eiland.”

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.

 


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).