Al het nieuws

Van onze correspondent

Kralendijk - De band tussen de ‘zustereilanden’ Bonaire en Curaçao heeft na de ontmanteling van de Nederlandse Antillen een flinke deuk opgelopen.

bonzusterVolgens de bestuurders van beide eilanden is er de laatste tien jaar veel te weinig aandacht geweest voor de overeenkomsten tussen de eilanden. Met de ondertekening van het samenwerkingsconvenant ‘akuerdo di hermandat’, op 6 maart, wordt de samenwerking tussen beide eilanden nieuw leven ingeblazen. ,,Wij menen dat het gezamenlijk optrekken met ons zustereiland de ontwikkelingskansen van de bevolking positief zal beïnvloeden en hiermee het belang van ons eiland en de bevolking dient”, aldus het Bestuurscollege van Bonaire.

Tussen de bevolking van Bonaire en Curaçao bestaan, volgens gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe en minister-president Rhuggenaath van Curaçao, eeuwenoude vriendschappelijke en broederlijke banden. Beide eilanden zien veel voordelen in delen van kennis en ervaring omdat ze vanwege hun kleinschaligheid veel dezelfde uitdagingen kennen. Ze hebben het voornemen uitgesproken met elkaar te gaan samenwerken, elkaar bij te staan en elkaar te ondersteunen op gebieden van gezamenlijk belang.

Men doelt hierbij op het bevorderen van handel en industrie, het verbeteren van de connectiviteit door middel van lucht- en zeetransport, het bevorderen van duurzaam toerisme en het uitwisselen van kennis én ervaring op het gebied van de groene en blauwe economie (duurzame economie). De eilanden gaan het uitwisselen van kennis tussen onderwijsfunctionarissen bevorderen en er zal worden ingezet op het behoud van cultuur en cultureel erfgoed. De mogelijkheden van sociaaleconomische samenwerking tussen de eilanden en binnen het Koninkrijk zullen worden onderzocht. Afgesproken is dat één keer per jaar wordt overlegd over de aandachtsgebieden die in het convenant worden benoemd


maatregelen corona

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).