Al het nieuws

Van onze correspondent

Kralendijk - Gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe is teleurgesteld over het uitblijven van een officiële reactie van het kabinet op de brief die de drie eilanden van Caribisch Nederland (CN) zondag hebben gestuurd aan de bewindvoerders in Den Haag.

bonreactieIn de brief hebben Saba, Sint Eustatius en Bonaire het kabinet verzocht om de steunmaatregelen die nationaal worden genomen om de economische en sociale gevolgen van de coronacrisis te beperken ook van toepassing te verklaren op CN.

,,We hebben kennisgenomen van hetgeen in de brief aan de Tweede Kamer is gemeld ten aanzien van CN, maar een concrete invulling ontbreekt vooralsnog”, aldus Tjin Asjoe. ,,Sinds vorige week hebben we dagelijks contact met de betrokken ministeries maar tot concrete afspraken en acties heeft dat tot nu toe niet geleid.”

De drie eilanden doen in hun brief een beroep op de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties om in het debat dat gisteren werd gehouden, er bij het kabinet op aan te dringen zo snel mogelijk met de eilandbesturen in gesprek te gaan over de uitvoering van het steunpakket voor CN.” De urgentie om daar nu wel toe over te gaan is groot, mede omdat de eerste werknemers reeds zijn ontslagen”, aldus de gedeputeerde.

In de brief dringen de eilandbesturen aan op loonkostensubsidie om ontslagen te voorkomen, op een vangnet voor zelfstandigen en op een noodfonds om bedrijven te helpen deze periode te overleven.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).