Al het nieuws

Van onze correspondent

Kralendijk - Sinds zaterdagmiddag 15.00 uur is het luchtruim van Bonaire voor vliegtuigen uit Europa gesloten om het coronavirus van Bonaire te weren. Zondag is het besluit genomen om ook geen vliegtuigen uit de Verenigde Staten meer toe te laten, zo heeft deze krant gisteren aan het begin van de middag uit goed ingelichte bron vernomen.

airportbonGezaghebber Edison Rijna zou dit besluit in de loop van de dag bekendmaken. Over het vliegverkeer tussen de eilanden was gistermiddag nog geen besluit genomen.

Gezaghebber Edison Rijna heeft afgelopen vrijdag bij minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) een verzoek ingediend. ,,Analoog aan de beslissingen van Curaçao en Aruba heb ik als gezaghebber de minister van I&W verzocht om het luchtruim voor vliegtuigen uit Europa, specifiek Nederland, met ingang van 14 maart te sluiten tot en met 31 maart 2020”, aldus Rijna. De minister heeft het verzoek van de gezaghebber ingewilligd. ,,Ik heb ook besloten dat alle schepen in de buurt van Bonaire naar hun thuishaven terug moeten. Het is internationaal besloten dat de maatschappijen 30 dagen lang niet meer zullen varen”, aldus de gezaghebber in zijn verklaring van vrijdag 13 maart.

In de besluitvorming heeft de gezaghebber naast het advies van het Eilandelijk Beleidsteam (EBT) ook het advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) mee laten wegen. In dit advies staat dat vanwege de beperkte capaciteit van zowel klinische als preventieve services en diensten, de eilanden kwetsbaar zijn voor de ernstige gevolgen van deze epidemie. In geval van sluiting van het luchtruim en de zeehaven gaat het om passagiersvervoer uit Europa via Nederland en reizigers vanuit de VS.

,,Het besluit is genomen omdat het mijn eerste prioriteit is de volksgezondheid te beschermen. Ik besef terdege dat dit een ingrijpende maatregel is. Wij zullen de komende periode als EBT voortdurend de omstandigheden op Bonaire monitoren en beslissingen nemen die wij noodzakelijk achten voor de bevolking.”

De passagiers van KLM en TUI die op zaterdag 14 maart aankwamen op Bonaire werden nog wel toegelaten. De vliegtuigen waren al onderweg toen de officiële goedkeuring van de minister van Infrastructuur en Waterstaat de luchtvaartmaatschappijen bereikte. Bonaire was volgens Rijna daarom verplicht om de reizigers op het eiland toe te laten.

Publieke Gezondheid (PG) controleerde alle passagiers middels een vragenformulier. Niet-ingezetenen werd verzocht om op hun vakantieadres te blijven. PG zal volgens de overheid de vakantiegangers gedurende twee weken volgen. Er wordt gewerkt aan een protocol hiervoor. Reizigers die tijdens hun verblijf klachten krijgen wordt geadviseerd in quarantaine gaan. ,,Als ze ziek zijn, gaan ze in isolatie.”

Op Bonaire zijn tot nog toe nog geen gevallen van corona geconstateerd. Het EBT is dagelijks bezig met het monitoren van de ontwikkelingen rondom het virus. Dit doen zij volgens de procedures van het rampenplan Bonaire en de Veiligheidswet BES. Het EBT houdt de bevolking van Bonaire op de hoogte van de maatregelen die het neemt om de gezondheid van de bevolking veilig te stellen.


maatregelen corona

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).