Al het nieuws

Van onze correspondent

Kralendijk - Bonaire en Curaçao gaan nauwer samenwerken. Daartoe is vrijdag in Willemstad een ‘Broederschapsakkoord’ (Akuerdo di Hermandat) getekend door gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe namens het openbaar lichaam Bonaire(OLB) en minister-president Eugene Rhuggenaath namens de Curaçaose regering.

broederschapIn het akkoord staat dat het een gezamenlijke wens is om op basis van gelijkwaardigheid en onderling vertrouwen de eeuwenoude broederlijke banden tussen de volkeren van Bonaire en Curaçao te bekrachtigen.

Tot de staatkundige hervorming van 2010 waren Bonaire en Curaçao als eilandgebieden binnen hetzelfde land via wet- en regelgeving nauw met elkaar verbonden en bestond er op tal van gebieden als vanzelfsprekend samenwerking.

Door het ontbinden van het land Nederlandse Antillen zijn de meeste bestaande afspraken automatisch vervallen. Mede omdat er de eerste jaren na 2010 op beide eilanden, volgens de ondertekenaars, sprake was van bestuurlijke instabiliteit is het er niet van gekomen nieuwe samenwerkingsafspraken te maken. Intussen zijn de eeuwenoude familiaire, culturele en zakelijke banden tussen de bevolkingen onverminderd sterk gebleven. ,,We voelen ons met elkaar verbonden. Door elkaars kennis en ervaring te delen hoeft niet ieder voor zich het wiel opnieuw uit te vinden. Op sommige gebieden zijn wij wat verder, op andere loopt Bonaire op ons voor. We kunnen veel aan elkaar hebben”, aldus minister-president Eugene Rhuggenaath bij de ondertekening van het akkoord.

Sinds het aantreden van het huidige Bestuurscollege heeft gedeputeerde Tjin Asjoe zich ervoor ingezet de bestuurlijke banden met Curaçao aan te halen. Hij vond een gewillig oor bij premier Rhuggenaath. ,,Vanwege de kleinschaligheid van beide eilanden hebben we een groot aantal dezelfde ontwikkelingsuitdagingen. Er is veel voordeel te behalen door kennis en ervaring met elkaar te delen en samen te werken”, aldus Tjin Asjoe.

In het ondertekende akkoord worden voorbeelden genoemd van gebieden waar samenwerking profijtelijk kan zijn voor beide eilanden zoals het bevorderen van handel en industrie, onder meer door het onderzoeken van mogelijkheden goederen belastingvrij en vrij van invoerrechten te transporteren tussen de eilanden. Het onderzoeken van de mogelijkheden om de connectiviteit tussen de eilanden te verbeteren door lucht- en zeetransport te verbeteren en aan te bieden tegen betaalbare tarieven, het onderzoeken van de mogelijkheden duurzaam toerisme te bevorderen en het bevorderen van kennisuitwisseling tussen onderwijsfunctionarissen staan ook hoog op het lijstje.

Minister-president Rhuggenaath en gedeputeerde Tjin Asjoe hebben afgesproken de komende maanden de in het Broederschapsakkoord genoemde samenwerkingsmogelijkheden concreet uit te werken.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.