Al het nieuws

Gezaghebber Rijna geeft toelichting op twee noodmaatregelen

Van een onzer verslaggevers

Kralendijk - Dat Nederland de bedrijfswerkzaamheden bij Bonaire Petroleum Corporation nv (Bopec) zou willen beëindigen, is volgens gezaghebber Edison Rijna niet waar. bonmaatregel,,Integendeel. Het streven van alle partijen en dus ook de ministeries (Den Haag) is om Bopec zo lang mogelijk in de lucht te houden. Daarom vindt er overleg plaats met Ofac over verlening van de licenties.”

Rijna heeft gisteren uitgebreid toelichting gegeven op de twee noodmaatregelen om brandstofvoorziening op korte termijn veilig te stellen. Ten eerste zijn de voorbereidingen gestart voor de bouw van een overslagvoorziening voor zware stookolie (HFO) op het terrein van Bonaire International Airport (BIA) die verbonden wordt met een transportleiding naar de luchthavenpier. Opslag van HFO zal plaatsvinden in twee pontons die bij de pier worden aangemeerd. Het externe adviesbureau Royal Haskoning heeft verschillende locaties onderzocht en dit is de veiligste en minst bezwarende oplossing. Bij de pier komt een ponton (drijvend platform) te liggen van 45 meter lang.

Op Te Arno Beach en Donkey Beach zullen geen nieuwe bouwwerken worden neergezet, waardoor lokale bewoners en toeristen gewoon gebruik kunnen maken van de twee stranden. De zware stookolie wordt aangevoerd vanuit Curaçao en zal dagelijks met vrachtwagens naar Contour Global Bonaire worden getransporteerd. Rijna informeert dat bij het toestaan van het vervoer van gevaarlijke stoffen de nodige maatregelen genomen zullen worden om de veiligheid te waarborgen. De vrachtwagens rijden van maandag tot en met vrijdag drie ritten per dag. Dit gebeurt niet in de spits- of avonduren.

Naast overslag en transport van HFO vanaf de airportpier is Curoil gevraagd de aanvoer en opslag van diesel als brandstof voor de elektriciteitscentrale mogelijk te maken. ,,In het geval dat de noodvoorziening niet op tijd klaar staat voor gebruik, zal er stroom opgewekt moeten worden door gebruik van diesel. De bedoeling is dan wel om dit voor een zo kort mogelijke tijd te doen.” Ondertussen zet het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) in op meer duurzame energie en verduurzaming van Bonaire voor een langetermijnoplossing. ,,Met de twee maatregelen wordt de drinkwater- en stroomvoorziening gewaarborgd. Een goed functionerende energievoorziening is van groot maatschappelijk en economisch belang voor Bonaire. Daarom wordt er ook gewerkt aan structurele oplossingen die ervoor zorgen dat Bonaire niet meer in deze situatie terecht hoeft te komen. En als deze gereed zijn, zijn de noodvoorzieningen ook niet meer nodig.” Rijna vervolgt; ,,Wij nemen geen risico en gaan niet wachten tot er daadwerkelijk een groot probleem is en onnodige onrust ontstaat. Want als alle lichten uit gaan en er geen drinkwater geproduceerd wordt, dan hebben we echt een probleem en dat mag niet, dit willen we niet.”

Momenteel is Bonaire voor de stroom- en drinkwatervoorziening afhankelijk van zware stookolie (HFO) die is opgeslagen bij Bopec. Eigenaar van deze olie is PdVSA, de staatsoliemaatschappij van Venezuela. Amerikaanse sancties verbieden handelen met en betalingen aan PdVSA, tenzij hiervoor licenties worden aangevraagd. Curoil en Contour Global hebben vorig jaar licenties aangevraagd en gekregen om HFO van Bopec te kunnen aankopen en te betalen. Maar de huidige licenties lopen af op 31 maart 2020 en een verlenging ervan is onzeker. Vanwege deze onzekerheid heeft de Stuurgroep Brandstoffen besloten tot het invoeren van twee noodmaatregelen. Met het implementeren van deze maatregelen zal Bonaire niet meer afhankelijk zijn van opslag bij Bopec.

,,Alles staat klaar, maar wordt pas in gebruik genomen áls er sprake is van nood als de levering van stookolie door Bopec stopt”, zegt Rijna. De besluitvorming vindt plaats op uiterlijk 31 maart. Op dat moment zal naar verwachting bekend zijn of er wel of geen verlening van de Ofac-licenties door de Amerikanen is verleend


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.