Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - In opdracht van Directie Sanctietoepassing en Jeugd zijn de Dienst Justitiële Inrichtingen, Justitiële Inrichting Caribisch Nederland (JICN) en het Maatschap Antillen op 1 februari een tweejarig project aangegaan om forensische zorgplaatsen te realiseren in de JICN.
forensischDe behoefte aan een goede forensische afdeling binnen de JICN is groot. Het bieden van gespecialiseerde zorg voor gedetineerden met een gedragsstoornis of een verslaving was nog niet beschikbaar in Caribisch Nederland (CN). Door de krachten te bundelen voorziet dit projectplan in de behandeling van gedetineerden die al binnen de JICN zijn gehuisvest. Binnen een speciaal ingerichte afdeling worden JICN-medewerkers opgeleid tot zorg- en behandelinrichtingswerkers. Zij krijgen ondersteuning van twee psychologen die verantwoordelijk zijn voor de behandeling van de gedetineerden. Samen met twee activiteitenbegeleiders gaan zij de forensische afdeling vormgeven. Gedetineerden voor deze afdeling worden geselecteerd door gedragsdeskundigen van Detentie en Re-integratie.
Met de start van dit projectplan kan de hulp geboden worden die nodig is voor de gedetineerden. Het voorziet in de behoefte die sterk leeft binnen de JICN, de juiste zorg voor iedere gedetineerde. Ook voor de mobiliteit binnen de JICN is dit een stap vooruit. JICN-medewerkers krijgen een extra mogelijkheid om zich te ontwikkelen in hun carrière.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).