Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Algemeen directeur Frans van Efferink van Scholengemeenschap Bonaire (SGB) zegt het vervelend te vinden dat er in een Papiamentstalige ochtendkrant een ronduit negatief artikel is verschenen over Liseo Boneriano zonder enige vorm van wederhoor. ,,Er staan dingen in die niet volledig zijn of zelfs onwaar”, aldus Van Efferink.

F14 BON SGB ,,We nemen de klachten van het personeel altijd serieus en zijn bezig met een verbetertraject waarbij ze nadrukkelijk betrokken worden.”
Volgens de Papiamentstalige krant is het personeel op Liseo niet tevreden over de manier waarop er leiding wordt gegeven, moeten lokale docenten hun plaats afstaan aan docenten uit Europees Nederland en zijn ouders ontevreden over het feit dat hun kind van de havo terug moet naar de mavo. Volgens de algemeen directeur had de directie het vermoeden dat de docenten niet tevreden waren. ,, Het tevredenheidsonderzoek dat we onder het personeel hebben gehouden heeft dat vermoeden bevestigd. We hebben de resultaten twee weken geleden meteen met hen besproken. Afgelopen vrijdag is het voltallige personeel, zonder de leiding van Liseo, bij elkaar geweest om zo snel mogelijk te overleggen over een verbetertraject.”
Volgens een docent die bij beide bijeenkomsten aanwezig was is er inderdaad sprake van onvrede over de manier waarop de schoolleiding communiceert, of beter gezegd, niet communiceert. Maar volgens deze docent herkent de grootste groep zich niet in het beeld dat in het artikel wordt geschetst. ,,Een veel gehoord geluid is dat het een leuke school is om te werken maar dat er aan de manier van leidinggeven wel iets kan worden en moet worden verbeterd.”
Van Efferink is het ermee eens dat er goed geluisterd dient te worden naar de docenten. ,,Er moet wat mij betreft sprake zijn van een effectieve aansturing en effectief leiderschap. We moeten niet vergeten dat een belangrijk deel van de huidige schoolleiding in het verleden Liseo, samen met het personeel, naar een hoger niveau heeft gebracht. Dat heeft de onderwijsinspectie ook geconstateerd, vandaar dat de basiskwaliteit is toegekend. De meeste lessen zijn van een goede kwaliteit en daar waar docenten hulp nodig hebben om zich verder te ontwikkelen kunnen ze die krijgen.”
Hij ontkent ten stelligste dat er, zoals in het artikel in de Papiamentstalige krant wordt gesuggereerd, sprake is van het voortrekken van Europees Nederlandse docenten ten nadele van lokale docenten. ,, De voorkeur gaat altijd uit naar lokale mensen maar we kijken tegelijkertijd naar beschikbaarheid, kwaliteit en bevoegdheid.” Navraag door deze krant leert dat er op dit moment docenten zijn die niet over de juiste bevoegdheid beschikken en deze bevoegdheid niet konden of wilden halen, die te horen hebben gekregen dat ze niet meer in het eerstegraadsgebied les mogen geven. Dat ouders ontevreden zijn over het feit dat hun kind een niveau omlaag moet, kan hij begrijpen. ,,We hebben uit noodzaak leerlingen die net op de rand van mavo en havo een kans willen geven maar voor sommige leerlingen pakt dit jammer genoeg verkeerd uit.”
De school is volgens Van Efferink druk bezig om het personeel, de leerlingen en de ouders meer te betrekken bij de beslissingen die worden genomen. Hiervan is het tevredenheidsonderzoek onder deze groepen een goed voorbeeld. Ook wordt de medezeggenschapsraad (MR) nieuw leven in geblazen want ‘een sterke MR is belangrijk voor iedere school’. ,,In de MR zitten personeelsleden, ouders en leerlingen die mee kunnen praten en deels ook mee kunnen beslissen over (onderwijskundige) veranderingen”, aldus de algemeen directeur.
,, We weten nu de kritiekpunten en er moet iets gebeuren. Het moet wat mij betreft niet over personen gaan maar over veranderingen. Als schoolleiding moeten we de manier van communiceren en het nemen van besluiten minder topdown doen en iedereen er meer bij betrekken”, aldus Van Efferink die verder van mening is dat we onderschatten wat voor invloed een dergelijk artikel heeft op de leerlingen de het lezen. ,,Mensen die het niet eens zijn met beslissingen of de manier waarop deze worden genomen, moeten de weg bewandelen die daar binnen de school voor is en niet hun gal spuien bij de krant.”


maatregelen corona

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).