Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - In een nieuw ondertekend convenant in de sectoren zorg, onderwijs, bestuur en justitie staan afspraken over de gezamenlijke aanpak van complexe problematiek binnen gezinnen en bescherming van persoonsgegevens.

bonconvenantDe ketenpartners die samengebracht zijn in het Zorg- en Veiligheidshuis Bonaire tekenden het convenant op 24 januari 2020.
Het Zorg- en Veiligheidshuis is geen gebouw zoals de naam doet vermoeden, maar een samenwerkingsverband. Het bestaat op Bonaire inmiddels al vijf jaar en het is een netwerksamenwerking tussen justitie, zorgpartners, onderwijs en het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB). Het Zorg- en Veiligheidshuis pakt de zware problematiek binnen gezinnen aan om zodoende mogelijk de overlast en criminaliteit te beperken, maar ook om hulp te bieden bij bijvoorbeeld opvoedingsproblemen. Een medewerker van een van de organisaties brengt een problematische situatie in bij het Zorg- en Veiligheidshuis, de andere organisaties brengen de noodzakelijke informatie samen en vervolgens wordt een coördinator (casusregisseur) aangesteld die samen met de betrokken gezinsleden en de ketenpartners een plan van aanpak opstelt om de problemen aan te pakken. Op deze wijze wordt het gezin beter geholpen bij het aanpakken van de problemen en krijgt het niet te maken met de vele verschillende hulporganisaties. Ook Saba en Sint Eustatius werken met het format van een Zorg- en Veiligheidshuis.
Aan het samenwerkingsverband is een privacyconvenant gekoppeld. Hierin staat beschreven hoe de diensten moeten omgaan met de informatie die is uitgewisseld over het gezin, zodat de privacy van dat gezin goed wordt beschermd. Voorafgaand aan de ondertekening van het convenant hebben alle betrokkenen van het Zorg- en Veiligheidshuis Bonaire een workshop gevolgd hoe om te gaan met de privacy-afspraken uit het convenant. De geïntensiveerde samenwerking, de workshop en het vernieuwde convenant betekenen weer een stap vooruit in de zorg voor en de bescherming van cliënten.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).