Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Het Bestuurscollege (BC) van Bonaire heeft deze week besloten Tim Muller aan te stellen als eilandsecretaris. Muller, nu nog eilandsecretaris op Saba, gaat op 1 mei aan de slag op Bonaire.

F25 OPBONmullerHet BC kwam vandaag met deze mededeling nadat het nieuws al bekend was gemaakt door het eilandgebied Saba. Clark Abraham van oppositiepartij Partido Democratico Boneriano (PDB) was verbaasd en verbolgen. ,,Bevolking en eilandsraad worden gelukkig wel door de overheid van Saba geïnformeerd over de aanstelling van de hoogste ambtenaar op Bonaire. Kan ons BC wat van leren.”
Muller bekleedde verschillende functies in Nederland: in de stad Den Haag als algemeen directeur van de dienst Publiekszaken, in Amsterdam als adjunct-directeur van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, bij het consultancybureau Twynstra Gudde en bij het ministerie van Binnenlandse Zaken.
Muller: ,,Ik ben samen met mijn vrouw Yvonne en onze dochter Jessye in 2015 vanuit Nederland naar de Cariben gekomen. We zijn beiden van Surinaamse afkomst en het is goed weer in de regio te zijn. Na het Saba-avontuur kijk ik ernaar uit om mijn krachten te geven aan de verdere ontwikkeling van het Openbaar Lichaam Bonaire. Ik maak graag gauw kennis met mijn collega’s en iedereen die helpt meebouwen aan een beter Bonaire."
Nadat de functie van eilandsecretaris per 1 november vacant was geworden door de aanstelling van Nerry Gonzalez tot kwartiermaker Deelnemingen, is het BC op zoek gegaan naar een opvolger die actief kan bijdragen aan het realiseren van de ambities van het BC zoals opgenomen in het collegeprogramma en de versterking van het overheidsapparaat zoals vastgelegd in het Bestuursakkoord.
,,Wij staan voor grote uitdagingen, waaronder het wegwerken van de achterstanden, en zijn daarom verheugd dat wij een kandidaat hebben kunnen vinden met een bewezen staat van dienst als professional in de publieke dienst die tegelijkertijd grote affiniteit heeft met Caribisch Nederland en weet waar onze prioriteiten liggen", aldus het bestuurscollege.

 


maatregelen corona

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).