Al het nieuws

Van onze redactie
Kralendijk - Een van de voorwaarden voor het afsluiten van de lening van 64 miljoen dollar voor het Water- en Energiebedrijf Bonaire (WEB) is dat een van de geldverstrekkende partijen de bevoegdheid krijgt tot het goedkeuren van benoemingen van leden van de raad van commissarissen (RvC).
web,,Op zijn minst opmerkelijk”, zo is de waarnemend Rijksvertegenwoordiger BES, Jan Helmond, van mening. Dit schrijft hij in een brief aan Eilandsraadslid Clark Abraham van oppositiepartij PDB, met afschrift naar de griffie van de Eilandsraad en naar de voorzitter van het Bestuurscollege van Bonaire, gezaghebber Edison Rijna, degene die volgens Abraham ‘als vertegenwoordiger van het BC in zijn hoedanigheid van enige aandeelhouder’ in de aandeelhoudersvergadering van overheids-nv WEB heeft genomen.
,,Allereerst is deze constructie op zijn minst opmerkelijk te noemen nu het slechts gaat om een externe, financierende partij”, stelt de Rijksvertegenwoordiger, die ook de Nederlandse minister van Economische Zaken en Klimaat alsmede Infrastructuur en Waterstaat en tevens Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op de hoogte heeft gesteld.
,,Dit soort rechten (de bevoegdheid een lid in de RvC te benoemen, red.) behoren meestal toe aan aandeelhouders en niet aan externe financiers.” Daarnaast roept het volgens Helmond de vraag op in hoeverre dit zich verhoudt tot de wet en de statuten, waaruit volgt dat dergelijke voordrachten tot benoemingen voor instemming aan de minister van Economische Zaken en Klimaat of minister van Infrastructuur en Waterstaat en aan de Rijksvertegenwoordiger worden voorgelegd.
,,Benoeming gebeurt vervolgens door de aandeelhouder”, aldus de brief. Helmond verzoekt het Bestuurscollege van Bonaire tezamen met de Eilandsraad ‘nog eens goed naar deze voorwaarde te kijken’; een duidelijk boodschap dat hij vindt dat de voorwaarde te ver gaat.
Maar hij zet méér kanttekeningen bij de Facilities Agreement, waarmee de ‘vertegenwoordiger van het BC in de hoedanigheid van enige aandeelhouder’ tijdens de aandeelhoudersvergadering van 6 december 2019 heeft ingestemd in verband met de lening.
,,Verder is als voorwaarde gesteld dat WEB voorafgaande goedkeuring moet verlenen indien aandelen worden overgedragen. Ook hier geldt dat deze voorwaarde bijzonder te noemen is, nu het gaat om externe financier. Ook hier vraag ik het BC om tezamen met de Eilandsraad nog eens goed naar te kijken.” Ook hier een keurige, maar duidelijk afwijzing.
Toch gaat de Rijksvertegenwoordiger nog niet zover om het besluit voor te dragen tot vernietiging, zoals het Antilliaans Dagblad gisteren al berichtte. In plaats daarvan roept Helmond alle partijen op ‘hun verantwoordelijkheden te nemen’. ,,Ik acht het in dat Iicht raadzaam dat het Bestuurscollege de Eilandsraad inlicht over de reeds gemaakte keuzes en consequenties.” Gelet op zijn taak om goed bestuur te bevorderen, voelt hij zich zo vrij om het BC en de Raad ‘nog enkele punten ter overweging mee te geven’. Het betreft de punten inzake de voorwaarden die Helmond enerzijds ‘op zijn minst opmerkelijk’ vindt en anderzijds ‘bijzonder’ noemt.
Tot slot constateert de Rijksvertegenwoordiger BES dat hij de laatste periode diverse discussies binnen het Openbaar Lichaam Bonaire betreffende bestuurlijke kwesties voorbij heeft zien komen en ook meerdere verzoeken van oppositiepartij PDB heeft ontvangen. ,,Hierbij zou ik graag de nadruk willen leggen op het bespreekbaar maken van dergelijke vraagstukken binnen het eilandsbestuur zelf, om zo de onderlinge samenwerking en het democratische proces te bevorderen.”
Helmond biedt Raadslid Abraham, en de gehele Eilandsraad en het Bestuurscollege, zijn hulp aan ‘bij het oplossen van dergelijke toekomstige vraagstukken’.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.