Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Consumentenorganisatie Union di Konsumidó Boneiru (Unkobon) heeft bij het Bestuurscollege (BC) informatie opgevraagd om inzicht te krijgen in de korte- en (middel)langetermijnplannen voor wat betreft de aanpak van de slechte wegen.

F14 BON unkobonUnkobon en Henri Verhoef, initiatiefnemer van een publieksactie in 2017, hebben hierover in 2018 en 2019 al diverse malen met de verantwoordelijke gedeputeerde James Kroon overleg gehad. Daarbij is de afspraak gemaakt dat Unkobon en de overheid samen op zouden trekken, ook richting Nederlandse beleidsbepalers, om het gezamenlijke doel, de verbetering van de wegen op Bonaire, te realiseren. Unkobon heeft zich in dat verband dan ook sterk gemaakt en diverse acties ondernomen en onderhandelingen gevoerd, onder meer met Nederlandse bewindslieden.
De inspanningen hebben volgens Unkobon succes gehad. In het Bestuursakkoord zijn toezeggingen gedaan over extra middelen en in augustus 2019 is door het ministerie van Infrastructuur en Milieu maar liefst 8,5 miljoen euro overgemaakt aan de overheid van Bonaire voor de aanleg en verbetering van de wegen. ,,Met dit geld kan een goede start gemaakt worden van een grootscheepse aanpak van het wegennet.”
,,Maanden geleden is beloofd om Unkobon inzicht in de planvorming te geven. Ondanks diverse mails en telefoontjes is het de consumentenorganisatie niet gelukt om daarover een afspraak te krijgen. Het verstrekken van informatie van de kant van het Openbaar Lichaam Bonaire is beperkt gebleven tot persberichten met de boodschap ‘er is gestart met de wegen rondom de scholen’ en het benoemen van een beperkt aantal straten die daarna onder handen genomen gaan worden”, aldus Unkobon.
,,De conditie van de wegen is funest voor de verkeersveiligheid van bewoners en toeristen. Dit leidt niet alleen tot veel ergernis, maar ook tot materiële schade en kostbare reparaties aan voertuigen. Ook veroorzaakt het schade aan de gezondheid door onnodige stofoverlast op het eiland. De planning rond de aanpak van de wegen is belangrijk voor alle inwoners van Bonaire. Transparantie voor de bevolking wat er verder gaat gebeuren met de wegen blijft achterwege. Wordt het weer lapwerk of grondige verbetering, welke wegen worden aangepakt en wanneer en wat is de precieze planning? Het BC, dat bij diverse gelegenheden bestuurlijke transparantie beloofd heeft, schiet hier ernstig tekort.”
Unkobon en Verhoef vragen duidelijkheid van het BC over wat er gaat gebeuren met de beloofde aanpak van de wegen op het eiland. Met het WOB-verzoek (Wet Openbaarheid Bestuur) wil Unkobon het Bestuurscollege nu aanzetten tot de gewenste duidelijkheid en bestuurlijke transparantie.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.

Top Tags afgelopen week

Geen tags gevonden.