Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Met het onthullen van een informatiebord op de hoek van de Kaya Amsterdam en de Kaya Leiden heeft gedeputeerde James Kroon vandaag namens het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire het startsein gegeven voor de verbetering van de wegen rond scholen.
bonverbeteringBegonnen wordt met de situatie bij de Brede School Papa Cornes in Noord Salinja. Daarna volgen Kolegio San Luis Bertran in Rincon en de scholen Strea Briante en Rayo di Solo (inclusief het kinderdagverblijf) in Antriol.
Het werk, dat in totaal een half jaar zal duren, bestaat uit het asfalteren van de nu nog onverharde delen van de wegen en het herstellen van in slechte staat verkerende wegdelen. Het project draagt niet alleen bij aan een grotere veiligheid in de directe omgeving van de scholen, maar zorgt tevens voor aanzienlijk minder stofoverlast voor de leerlingen en het onderwijzend personeel.
Aan het besluit tot uitvoering is een zorgvuldige procedure voorafgegaan. De noodzaak de wegen rond de scholen te verbeteren bestond al langer, maar de financiën ontbraken tot voor kort. Vanuit het Bestuursakkoord, dat eind 2018 met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is gesloten, heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) eerder dit jaar een bijdrage van drie miljoen euro toegezegd. Als blijk van vertrouwen van het Rijk in het BC is ervan afgezien de regie over het project uit te besteden aan een externe uitvoeringsorganisatie, maar is deze bij de directie Ruimte en Ontwikkeling van het openbaar lichaam neergelegd. Dat sluit aan bij de eveneens in het Bestuursakkoord opgenomen doelstelling de uitvoeringskracht van het overheidsapparaat te versterken.
,,Nadat we de toezegging van het ministerie van I&W hadden ontvangen, waren we het liefst meteen aan de slag gegaan, maar de kwaliteit mag niet leiden onder snelheid”, aldus gedeputeerde James Kroon. ,,Bovendien wilden wij ons in het kader van goed bestuur houden aan de eisen van zorgvuldigheid, temeer daar we hiermee aantonen dat wij dit soort projecten heel goed in eigen beheer kunnen uitvoeren, met inzet van door onszelf geselecteerde professionals en samenwerkingspartners.”
Nog belangrijker, zo benadrukt gedeputeerde Kroon, is het dat de scholieren van de betrokken scholen binnenkort een stuk veiliger naar en van school kunnen. ,,Daarom hebben wij er als BC voor gekozen dit project grote prioriteit toe te kennen. De rest van het wegennet moet ook dringend aangepakt worden, maar de veiligheid van onze schoolgaande jeugd staat voorop.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.