Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Om de groei van Bonaire zowel qua inwoners als bedrijvigheid in goede banen te leiden dient er volgens het Bestuurscollege (BC) van Bonaire zorgvuldig te worden omgegaan met het gebruik van voor ontwikkeling beschikbare grond.
grondbeleid,,Op zichzelf is er voldoende ruimte, maar om het 'eigen gezicht' van het eiland te beschermen moet voorkomen worden dat er lukraak wordt gebouwd.”
Het BC heeft daarom zijn visie op het te voeren grondbeleid opgenomen in een zogeheten Kadernota Grondbeleid Bonaire. Deze is ter vaststelling aan de Eilandsraad aangeboden. De kadernota is een logisch vervolg op het eerder door de Eilandsraad vastgestelde Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB). Heldere kaders zijn volgens het BC nodig voor het op een objectieve manier omgaan met voor ontwikkeling bestemde grond en zo willekeur uit te sluiten. De kaders stellen de Eilandsraad en het BC in staat op een correcte, zorgvuldige, financieel verantwoorde en voor burgers transparante wijze keuzes te maken die passen in de gewenste ruimtelijke en duurzame economische ontwikkeling van het eiland.
De kadernota zal ervoor zorgen dat het uitgiftebeleid beter wordt afgestemd op het beoogde gebruik zodat woningbouw plaatsvindt op locaties die de meest geschikte leefomgeving bieden en dat er nieuwe bedrijvigheid ontstaat op locaties die de leefkwaliteit van burgers niet aantast. Een modern, samenhangend grondbeleid biedt ook heel concrete voordelen zoals het terugdringen van wachtlijsten voor huurgrond, erfpachtgrond of woningen. Voor huishoudens met een lager inkomen wordt de drempel voor het verkrijgen van grond voor het bouwen van een eigen woning verlaagd. Een ander positief effect is dat speculatie met grond wordt tegengegaan terwijl gewenste economische ontwikkeling juist wordt gestimuleerd.
,,Een goede toepassing van de kaders biedt een garantie voor het behoud van de authentieke kenmerken en kwaliteiten die Bonaire zijn eigen, door de inwoners en bezoekers gewaardeerde unieke identiteit geven”, aldus het BC. Het besluit zich via de door de Eilandsraad vast te stellen nota te committeren aan een zorgvuldig, eerlijk, effectief en transparant grondbeleid maakt deel uit van de wens van het BC de borging van goed bestuur verder te versterken.

 

 

 


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.