Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Om de groei van Bonaire zowel qua inwoners als bedrijvigheid in goede banen te leiden dient er volgens het Bestuurscollege (BC) van Bonaire zorgvuldig te worden omgegaan met het gebruik van voor ontwikkeling beschikbare grond.
grondbeleid,,Op zichzelf is er voldoende ruimte, maar om het 'eigen gezicht' van het eiland te beschermen moet voorkomen worden dat er lukraak wordt gebouwd.”
Het BC heeft daarom zijn visie op het te voeren grondbeleid opgenomen in een zogeheten Kadernota Grondbeleid Bonaire. Deze is ter vaststelling aan de Eilandsraad aangeboden. De kadernota is een logisch vervolg op het eerder door de Eilandsraad vastgestelde Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB). Heldere kaders zijn volgens het BC nodig voor het op een objectieve manier omgaan met voor ontwikkeling bestemde grond en zo willekeur uit te sluiten. De kaders stellen de Eilandsraad en het BC in staat op een correcte, zorgvuldige, financieel verantwoorde en voor burgers transparante wijze keuzes te maken die passen in de gewenste ruimtelijke en duurzame economische ontwikkeling van het eiland.
De kadernota zal ervoor zorgen dat het uitgiftebeleid beter wordt afgestemd op het beoogde gebruik zodat woningbouw plaatsvindt op locaties die de meest geschikte leefomgeving bieden en dat er nieuwe bedrijvigheid ontstaat op locaties die de leefkwaliteit van burgers niet aantast. Een modern, samenhangend grondbeleid biedt ook heel concrete voordelen zoals het terugdringen van wachtlijsten voor huurgrond, erfpachtgrond of woningen. Voor huishoudens met een lager inkomen wordt de drempel voor het verkrijgen van grond voor het bouwen van een eigen woning verlaagd. Een ander positief effect is dat speculatie met grond wordt tegengegaan terwijl gewenste economische ontwikkeling juist wordt gestimuleerd.
,,Een goede toepassing van de kaders biedt een garantie voor het behoud van de authentieke kenmerken en kwaliteiten die Bonaire zijn eigen, door de inwoners en bezoekers gewaardeerde unieke identiteit geven”, aldus het BC. Het besluit zich via de door de Eilandsraad vast te stellen nota te committeren aan een zorgvuldig, eerlijk, effectief en transparant grondbeleid maakt deel uit van de wens van het BC de borging van goed bestuur verder te versterken.

 

 

 


maatregelen corona

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).