Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - De kick-off van de conferentie Masterplan 2030 is veelbelovend begonnen. Gezaghebber Edison Rijna beet bij de conferentie het spits af met een toespraak waarin hij de wens uitsprak dat in 2030 de armoede op het eiland is uitgebannen.

F14 BON toekomstbeeldRijna riep de deelnemers aan de conferentie op om out of the box te denken en gezamenlijk aan de toekomst van Bonaire te werken. Na Rijna was het de beurt aan gedeputeerde Kroon om de toekomstplannen te ontvouwen. Kroon sprak onder andere over het masterplan voor het opknappen van wegen en de aanleg van een fiestpadennetwerk.
Gedeputeerde Nina den Heijer blikte in haar toespraak terug op haar jeugd en de dromen die zij toen had. Als vrouw moest je er, volgens Den Heijer, voor zorgen dat je financieel onafhankelijk was. ,,Mijn moeder liet mij al op jonge leeftijd zien dat vrouwen op eigen kracht een huishouden kunnen runnen. Zij moest ook wel, want alhoewel mijn vader van goede financiële komaf was, zat hij vaak thuis en genoot hij van het leven. Met andere woorden, alcohol en andere genotsmiddelen werden bovenmatig genuttigd.”
Een van haar dromen voor Bonaire is dan ook dat de meisjes en de vrouwen in de samenleving weerbaarder zijn voor praatjes van ‘levensgenietende‘ mannen, de kans krijgen en pakken en het beste uit hunzelf halen om zo meer te bereiken. Haar tweede droom voor Bonaire in 2030 is een eiland waarbij de inwoners met respect, oprechtheid en eerlijkheid met elkaar samenleven, waar inclusiviteit hoogtij viert en niemand wordt buitengesloten, waar degenen die iets komen halen ook iets van gelijke waarde komen brengen, geen spiegeltjes en kraaltjes maar echt iets van gelijke of hogere waarde.
Den Heijer sprak de wens uit dat met name bejaarden, sociaal zwakkeren en kinderen de basisvoorzieningen hebben zoals we die ook in het Europese deel van Nederland kennen. Ze zegt vastbesloten te zijn zich keihard te blijven inzetten voor het bestrijden van huiselijk geweld en de oprichting van een Family Justice Center, een House of Hope, oftewel een centrum met een multidisciplinaire aanpak om mensen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld, uitbuiting of mensenhandel op een zo goed mogelijke wijze te ondersteunen. ,,In de wijken moeten weer de geluiden van lachende kinderen en vrolijke ouderen klinken.”
Gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe maakte in zijn toespraak een sprong in de toekomst, naar 2030. Hij schetste het beeld van een eiland dat volledig op duurzame energie draait en dat natuur en dierenwelzijn hoog in het vaandel heeft staan. Er wordt in zijn toekomstvisie veel geïnvesteerd in de sport, de wegen zijn opgeknapt en het cultureel erfgoed wordt gekoesterd. Tjin Asjoe: ,,Vandaag zetten we de eerste stappen op deze gezamenlijke reis naar het Bonaire van 2030. Het is voor mij en het gehele Bestuurscollege een eer met uw input het Masterplan 2030 te mogen maken en uit te voeren. Dit kunnen wij echter niet alleen en wij hopen dat door de bijdragen van u allen we gezamenlijk de schouders eronder kunnen zetten.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.