Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - In de eilandsraad van Bonaire kwam afgelopen dinsdagavond dan toch eindelijk het agendapunt over de vermeende ‘omkoping’ van twee journalisten - Rene Zwart en Harold Linkels - door het BC aan de orde.

BON eilandraadDe fractievoorzitter van oppositiepartij Partido Democratico Boneriano (PDB), Clark Abraham, had geen goed woord over voor de handelswijze van het bestuurscollege (BC) en nam zelfs het woord bananenrepubliek in de mond, verwijzend naar een opmerking die VVD’er Andre Bosman onlangs maakte. Coalitiepartij Movementu di Pueblo Boneriano (MPB) wil van het BC een overzicht van alle externe partijen waarmee vanaf 210 is samengewerkt in het kader van communicatie, met daarbij alle financiële bewijsstukken. Opvallend detail was dat ook nu de verantwoordelijke gedeputeerde, Elvis Tjin Asjoe, niet aanwezig was. Nina den Heyer was zijn vervanger.
Oorspronkelijk stond het onderwerp ‘omkoping van de pers door het bestuurscollege’ op 24 september al op de agenda. Deze vergadering werd toen geschorst omdat er vanwege de lage opkomst geen quorum was en werd verschoven naar 1 oktober. Die avond kon de vergadering niet doorgaan omdat de griffier afwezig was. De oppositie heeft steeds aangedrongen op behandeling van het agendapunt omdat zij vinden dat het BC gecontroleerd moet kunnen worden door de eilandsraad.
Clark Abraham vindt dat de bevolking van Bonaire het recht heeft te weten wat er gebeurt op het eiland. ,,Een onafhankelijke pers is van groot belang voor de democratie en dan moeten we in de krant lezen dat het BC twee journalisten in wil huren. We weten allemaal ‘wiens brood men eet, wiens woord men spreekt’, aldus Abraham. Hij wees op het feit dat gezaghebber Rijna en gedeputeerde Tjin Asjoe, volgens hem degenen die uiteindelijk verantwoordelijk waren voor het besluit, opnieuw niet aanwezig waren en dus geen verantwoording konden afleggen. ,,We mogen schriftelijk vragen stellen maar daar kregen we tot nu toe niet of nauwelijks antwoord op. Vragen die in augustus zijn gesteld moeten nog steeds beantwoord worden”, aldus Abraham. ,, Het BC vond het blijkbaar normaal om twee journalisten in te huren maar plakte er wel het predicaat ‘vertrouwelijk’ op. Volgens mij zou het BC juist moeten streven naar een onafhankelijke pers.”
De coalitiepartij MPB wilde bij monde van Renata Domecasse en Joselito Statia van het BC weten wat de motivatie is geweest om de journalisten in te huren en ze willen graag een lijst waaruit blijkt hoe vaak dat sinds 2010 is gebeurd en wie toen de externe partijen waren die werden ingehuurd.
In haar antwoord gaf gedeputeerde Den Heyer aan dat het inhuren van beide journalisten op dat moment de meest praktische oplossing leek en dat het absoluut niet de bedoeling is geweest om de pers te beïnvloeden in haar berichtgeving naar de bevolking. ,,Eigenlijk hebben we geformaliseerd wat al veel langer gebeurde”, aldus Den Heyer. Ze kon tijdens de vergadering niet op alle vragen antwoord geven maar zegde, op aandringen van Abraham en de coalitie, toe deze antwoorden, samen met het gevraagde overzicht vanaf 2010, uiterlijk 4 november naar de eilandsraad te sturen. Abraham gaf in een reactie aan dat hij het hele gebeuren ziekmakend vindt voor de democratie op het eiland.
Woensdagochtend gaf gedeputeerde Den Heyer in een interview op <f"adscala-italic">Bon FM<f"adscala-romein"> toe dat het inhuren van de twee journalisten misschien niet de meest correcte oplossing zou zijn geweest. ,, Het zou mogelijk tot beïnvloeding hebben kunnen leiden.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.

Top Tags afgelopen week

Geen tags gevonden.