Al het nieuws

Van onze correspondent
Den Haag - ,,Op Bonaire gebeuren goede dingen.” Dat benadrukte staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Raymond Knops tijdens het debat in de Tweede Kamer over de begrotingen Koninkrijksrelaties en het BES-fonds.

bongoedHet debat werd bijgewoond door gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe die op werkbezoek is in Europees Nederland. Hij werd verwelkomd door voorzitter van de Tweede Kamer Khadija Arib.
Staatssecretaris Knops constateerde dat er na de verkiezingen op Bonaire sprake is van een positieve beweging. ,,Het is heel mooi om te zien dat de gedeputeerde van Bonaire, de heer Tjin Asjoe, aanwezig is. Hij behoort tot de categorie van bestuurders met wie het goed samenwerken is. Dat is fijn, want ik had het zojuist over tegenkrachten die er zijn. Dat is heel vervelend, zeker als je voor het algemeen belang staat, maar als je de notie hebt dat je beiden voor het algemeen belang staat, kun je veel beter tot zaken komen.”
De bewindsman verklaarde dat hij een jaar geleden kritischer was over de gang van zaken op Bonaire. ,,Toen stonden we aan de vooravond van het Bestuursakkoord. We zijn met steun van een heel grote meerderheid in de Eilandsraad tot dat akkoord gekomen. Dat wordt nu uitgerold. Vanaf deze plek wil ik het Bestuurscollege (BC), maar ook de programmamanager en alle andere betrokkenen danken voor hun inzet. Ik vind echt dat daar goede dingen gebeuren. De resultaten komen vaak met een soort vertraging los, maar dat gaat echt gebeuren; daar ben ik echt van overtuigd. Dat komt doordat we overeenstemming hebben over de prioriteiten. Er is een nieuw BC gevormd. Dat heeft er ook nog een collegeprogramma aan toegevoegd, met een aantal accenten. Dat geheel gaat ertoe leiden dat de mensen op Bonaire gaan merken dat het hun beter gaat.”
De staatssecretaris ging ook nog in op een suggestie van het Kamerlid Machiel de Graaf (PVV) om na Sint Eustatius ook in te grijpen op Bonaire: ,,Dat is helemaal niet aan de orde. De heer Tjin Asjoe kan gerust naar huis: we gaan niet ingrijpen op Bonaire. Waarom niet? Omdat daar de goede dingen gebeuren. Ik heb me wel zorgen gemaakt over de situatie en over het feit dat er te weinig gebeurde, maar er gebeurt nu heel veel. Er is vooruitgang op het gebied van financieel beheer. De organisatie wordt gereorganiseerd en er worden nieuwe mensen aan toegevoegd. Dat gaat resultaat opleveren; daar ben ik echt van overtuigd.”
Tijdens de schorsing van het debat werd gedeputeerde Tjin Asjoe uitgenodigd om samen met de Kamerleden Attje Kuiken (PvdA), Antje Diertens (D66), Nevin Özütok (GroenLinks) en André Bosman (VVD) te lunchen in het ledenrestaurant van de Tweede Kamer. ,,Het is plezierig te kunnen vaststellen dat niet alleen staatssecretaris Knops, maar ook de Kamerleden positief zijn over waar wij op Bonaire mee bezig zijn en dat wij kunnen rekenen op hun steun om zaken als de bestrijding van de armoede en de verbetering van de wegen en voorzieningen aan te pakken”, aldus Tjin Asjoe.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.