Al het nieuws


Van onze redactie
Kralendijk - Het Bestuurscollege (BC) van Bonaire kan zich op hoofdlijnen vinden in de wijze waarop het kabinet-Rutte de samenwerking met de openbare lichamen succesvoller wil maken.

Bestuur BonaireHet BC heeft de Nederlandse staatssecretaris Raymond Knops (CDA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gisteren per brief laten weten in de voornemens van het kabinet aanknopingspunten te zien om de samenwerking ‘effectiever’ en daarmee voor de Bonaire ‘vruchtbaarder’ te maken.
Uit de brief die de staatssecretaris vrijdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, maakt het BC op dat de regering tot het volgende bereid is: om in overleg met Bonaire ten aanzien van het wegwerken van achterstanden in het voorzieningenniveau een eindperspectief te bepalen; gezamenlijk een planning vast te stellen, inclusief bijbehorende middelen; te helpen bij en te investeren in de versterking van het lokaal bestuur en de uitvoeringskracht van het ambtelijk apparaat; te onderzoeken wat er nodig is om Bonaire in staat te stellen de toebehorende eilandelijke taken adequaat uit te voeren; en de regiefunctie van het ministerie van BZK te versterken opdat de activiteiten van de ministeries beter op elkaar én op de prioriteitstelling van het Openbaar Lichaam Bonaire worden afgestemd.
,,Het betreft een voorlopige reactie. De voorstellen van het kabinet zijn gebaseerd op twee rapporten van in totaal 90 pagina’s. Die moeten we uiteraard goed bestuderen voordat we een definitief standpunt kunnen innemen. Bovendien vinden wij het als BC belangrijk de mening van de Eilandsraad te horen.”
Eén van de voorstellen van het kabinet is het evalueren van de taakverdeling tussen het Rijk en Bonaire. ,,Wij kunnen ons daarin vinden, maar houden vast aan het subsidiariteitsbeginsel, zoals dat in heel Nederland geldt: overheidstaken die lokaal kunnen worden uitgevoerd worden toevertrouwd aan het lokale bestuur. Wij vinden dat een evaluatie van de taakverdeling tot doel moet hebben antwoord te geven op de vraag wat er nodig is het Openbaar Lichaam Bonaire in staat te stellen eilandelijke taken goed uit te voeren. Nu ontbreken de middelen en de deskundigheid, daar kunnen wij gezamenlijk wat aan doen,” aldus gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe (MPB).


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.