Al het nieuws

Invoering puntenstelsel en verhuurderssubsidie
Van onze correspondent
Kralendijk - Met het in werking treden van de Wet maatregelen huurwoningmarkt Caribisch Nederland zal er zowel voor huurders van Fundashon Cas Bonairiano (FCB) als voor de huurders op de particuliere markt meer evenwicht komen in de prijs-kwaliteitverhouding.

FCBbon2De wet is al in 2017 vastgesteld in de Eerste Kamer en komt in plaats van de uit 1939 daterende oude wet waarin een aantal zaken niet geregeld was. De Eilandsraad van Bonaire buigt zich de komende weken over twee aan deze wet gekoppelde eilandsverordeningen, de huurcommissie- en huurprijzenverordening en de verhuursubsidieverordening. Met deze nieuwe wet en de nieuwe verordeningen wordt invulling gegeven aan de behoefte die op Bonaire leeft om tot regulatie van de woningmarkt in het lagere huursegment te komen. De nieuwe wet- en regelgeving zal naar verwachting op 1 januari 2020 worden doorgevoerd.
Onderdeel van de verbeteringen is dat er een puntenstelsel wordt geïntroduceerd waarbij op basis van een aantal kenmerken van de woning de maximale huurprijs zal worden berekend. Dit puntenstelsel gaat gelden voor woningen met een huurprijs onder de liberalisatiegrens. Deze grens is in overleg met FCB, de Vereniging van Makelaars en het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) vastgesteld op 750 dollar. Aan de hand van meerdere kenmerken krijgt de woning punten toegekend. Er wordt gekeken wat de woonoppervlakte van de woning is, in welke wijk deze gelegen is en of er een zwembad aanwezig is. Voorts wordt gekeken of de woning aan of in de buurt van de zee ligt, of er airco’s aanwezig zijn en of het pand aangemerkt is als monument. In het voorstel staat dat de huurprijs vervolgens wordt bepaald door het aantal toegekende punten te vermenigvuldigen met 7,50 dollar.
Op basis van het gezinsinkomen zal er worden gekeken naar de draagkracht van de huurder en kan er door de verhuurder een korting worden verleend op de huur. Het OLB compenseert FCB voor het geven van deze korting. De verhuursubsidie geldt in eerste instantie alleen voor sociale huurwoningen die in het bezit zijn van FCB. In de toekomst, waarschijnlijk vanaf 2021, zal de verhuursubsidie mogelijk ook gaan gelden voor verhuurders in de particuliere sector.
Door het invoeren van de nieuwe regelgeving worden onredelijke huurprijzen aangepakt en wordt de armoede teruggedrongen. De kosten van de uitvoering van de verhuursubsidieverordening worden door het Rijk gecompenseerd aan het OLB. Daarnaast stelt het Rijk gelden beschikbaar voor de aanleg van de infrastructuur voor de bouw van vijfhonderd sociale huurwoningen door FCB.
Het is van belang dat de nieuwe wet- en regelgeving op 1 januari 2020 kan worden doorgevoerd. Lukt dit niet dan zal het Rijk de financiële verplichtingen van het OLB voor de uitvoering van de verhuurderssubsidie niet compenseren en komen er ook geen gelden beschikbaar voor de genoemde infrastructuur.


maatregelen corona

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).