Al het nieuws

Van onze correspondent
Den Haag – Stichting Reclassering Caribisch Nederland (SRCN) valt vanaf 1 januari 2020 rechtstreeks onder het ministerie van Justitie en Veiligheid in plaats van onder Reclassering Nederland.

reclassering Dat schrijft minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming aan de Tweede Kamer.
Door een ‘directe subsidierelatie’ kunnen de knelpunten bij de reclassering worden opgelost ‘en kan SRCN bouwen aan een professionele en toekomstbestendige organisatie’, aldus Dekker. De beslissing is genomen na overleg met, en op aanraden van alle partijen.
De brief van de minister is een reactie op een rapport van de Raad voor de Rechtshandhaving over reclassering en resocialisatie op de eilanden. Het rapport uit maart 2019 is een vervolg op een eerder rapport uit 2014 waarin tal van knelpunten werden geconstateerd.
Dat SRCN nu direct onder het ministerie komt te vallen betekent overigens niet dat de Raad ontevreden is over de vorderingen. Dekker schrijft dat vrijwel alle 28 aanbevelingen uit 2014 zijn opgevolgd. Er blijven er nog drie over, waarvan er een buiten de invloedsfeer van SRCN valt. Er ligt volgens de Raad nu ‘een stevig fundament voor het reclasseringswerk’.
Er zijn in het nieuwe rapport ook negen nieuwe aanbevelingen gedaan, die deels teruggrijpen op de nog openstaande aanbevelingen. De veiligheid van de medewerkers van SRCN op Sint Eustatius en Saba is daarvan de belangrijkste. Die zitten vaak geïsoleerd en dat is ongewenst. Een alarmknop of bewakingscamera’s worden als onvoldoende bescherming gezien.
Dekker schrijft dat er overleg is met Mental Health Caribbean (MHC) over een persoonlijk alarmsysteem en er wordt op Statia gekeken naar gezamenlijke huisvesting met de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN). Risicogesprekken worden voorlopig gehouden op het politiebureau of in aanwezigheid van de politie.
Een tweede openstaande aanbeveling uit het eerste rapport is het houden van een tevredenheidsonderzoek onder medewerkers en cliënten. Dit is volgens Dekker inmiddels ver gevorderd. Nog dit jaar wordt het medewerkersonderzoek gehouden en volgend jaar, samen met de Voogdijraad, het cliëntenonderzoek.
De Raad constateert in het rapport dat er in Caribisch Nederland geen gegevens bekend zijn over recidive. Verondersteld wordt dat die hoog is, maar er is geen geld voor een goede risicotaxatie en cliëntvolgsysteem. De minister belooft hierin bij te dragen. Om de recidivecijfers zelf boven tafel te krijgen is er een werkgroep gestart. Dekker onderschrijft de aanbeveling van de Raad dat er goed moet worden samengewerkt tussen de ketenpartners en de openbare lichamen bij het voorkomen van criminaliteit en recidive.
Op Bonaire moet het project Adelanto van Krusada, waar ex-gedetineerden aan het werk worden gezet in het kader van resocialisatie en terugkeer in de maatschappij, moet beter worden benut, vindt de Raad. De bezetting is de afgelopen maanden al gegroeid, schrijft minister Dekker. Er wordt gekeken naar de beste vormgeving van de samenwerking met Justitie en andere partners. De minister hoopt dat de nazorg aan ex-bewoners van Adelanto kan worden uitgebreid.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.

Top Tags afgelopen week

Geen tags gevonden.