Al het nieuws

Van onze redactie
Kralendijk - In de ontwerpbegroting 2020 van Bonaire is voor slechts 1,5 miljoen dollar begroot voor onderhoud.

onderhoud ,,Onvoldoende om de grote achterstanden aan gebouwen en infrastructuur weg te werken”, oordeelt het College financieel toezicht (Cft).
Zo is er alleen al voor het verbeteren van het wegennet 90 miljoen dollar nodig, aldus verwijst het Cft naar het rapport ‘Beheer wegen Bonaire’, zoals geactualiseerd in 2017.
De regering in Nederland heeft met ingang van 2018 jaarlijks structureel 5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het BES-infrastructuurfonds (Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Daarvan is 2,75 miljoen euro gereserveerd voor onderhoud aan de infrastructuur van Bonaire.
De ontwerpbegroting 2020 van Bonaire gaat echter niet in op deze beschikbare gelden en de mogelijke aanwending daarvan, merkt het Cft op. ,,Gegeven de noodzaak om het achterstallige onderhoud aan de infrastructuur op Bonaire aan te pakken adviseert het Cft om in de begroting 2020 een toelichting te geven op de beoogde aanwending van de gelden uit het BES-infrastructuurfonds.”
De ontwerpbegroting voldoet niet aan de BBV BES (verplichte paragraaf over onderhoud kapitaalgoederen in het Besluit Begroting en Verantwoording openbare lichamen BES) en dient te worden aangevuld.
Dit stelt Cft-voorzitter Raymond Gradus in een brief aan gezaghebber Edison Rijne, maar bedoeld voor het Bestuurscollege in Kralendijk.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.

Top Tags afgelopen week

Geen tags gevonden.