Al het nieuws

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad/Kralendijk - De gezaghebber van Bonaire, Edison Rijna, wordt niet strafrechtelijk vervolgd door het Openbaar Ministerie; de zaak is onvoorwaardelijk geseponeerd.

rijnaDat is de uitkomst van het feitenonderzoek. In een reactie stelt Rijna - die verdacht werd als directeur van het bedrijf Bon Recycling vergunningvoorschriften te hebben overtreden - dankbaar te zijn dat het onderzoek snel is afgerond en dat hij met deze uitkomst weer aan de slag kan als gezaghebber van Bonaire.
Rijna was als aandeelhouder en bestuurder van Bon Recycling bv van 2010 tot 2014 bij dit bedrijf betrokken. Het vermoeden bestond voorheen dat het bedrijf zonder de vereiste vergunningen zou hebben gebouwd en bedrijfsactiviteiten had uitgevoerd. Nu het feitenonderzoek is afgerond stelt het Openbaar Ministerie (OM) het volgende: ,,Hoewel is vastgesteld dat Bon Recycling bv inderdaad niet over de benodigde vergunningen beschikte en in zoverre een strafbaar feit werd begaan, vindt er geen vervolging plaats omdat het Openbaar Lichaam Bonaire de indruk heeft laten ontstaan dat er toestemming was om zonder vergunningen te bouwen en te beginnen met de werkzaamheden. Daarom kan de heer Rijna niet verweten worden dat er gebouwd en gewerkt is zonder vergunning.”
In een korte reactie laat Rijna naast zijn dankbaarheid te uiten dat de zaak snel is afgerond, ook weten dat hij staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de fractieleiders van de Eilandsraad en het Bestuurscollege heeft geïnformeerd over de conclusies van het OM.


maatregelen corona

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).