Al het nieuws

Van een onzer verslaggeefsters
Kralendijk - Op zaterdag 22 juni organiseert Selibon van 9.00 tot 12.00 uur een grote glasinzamelingsactie op het terrein van supermarkt Van den Tweel. Het afvalverwerkingsbedrijf nodigt jong en oud uit om glas in te leveren.

selibonglasKinderen tot 12 jaar krijgen als tegenprestatie voor het scheiden van het glas een ijsje. Het feestelijke evenement is meteen de aftrap voor een eilandelijke glascampagne. Selibon plaatst per 1 juli 2019 achttien nieuwe glasbakken op Bonaire. De oude glasbakken worden hiermee vervangen. Alle grote hotels en instellingen worden ook voorzien van een glasbak.
Het afval op Bonaire bestaat voor ongeveer 10 procent uit glas. Gescheiden inzameling levert daarom een belangrijke vermindering op van de hoeveelheid afval die op de landfill op Lagun terechtkomt. De reductie van de hoeveelheid afval die wordt gestort is noodzakelijk, omdat de stortplaats bijna vol is. Al het ingezamelde glas wordt apart op de landfill bewaard, totdat er een veilige en duurzame methode is ontwikkeld om het glas te verwerken. Ingezameld glas wordt niet samengevoegd met het overige huisvuil.
De Nederlandse overheid ondersteunt Bonaire bij het optimaliseren van het afvalmanagement. De aankoop van de glasbakken is mogelijk gemaakt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
Selibondirecteur Rudsel Leito rekent op medewerking van inwoners en bedrijfsleven op Bonaire ,,We dragen allemaal een deel van de verantwoordelijkheid om ons eiland schoon en mooi te houden”, aldus Leito.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).