Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Kralendijk - Gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe heeft met een akkoord met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een einde gemaakt aan een jarenlange impasse rond de afvalwaterzuivering op Bonaire. Voor de laatste fase van het project reserveert minister Cora van Nieuwenhuizen een miljoen euro.

bonwaterzuiveringOok het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) dragen ieder maximaal een miljoen euro bij. Over de kosten loopt al jarenlang een arbitrageprocedure tussen aannemer MNO Vervat en opdrachtgever Sona. Daardoor moet WEB Bonaire opdraaien voor de exploitatieverliezen bij de zuivering van het rioolwater, waardoor er geen geld beschikbaar is voor investeringen.
Het doel is om gezuiverd afvalwater te leveren aan hotels voor onderhoud aan de tuinen. Daarvoor hoeft dan geen duur drinkwater te worden gebruikt. In de nu gesloten overeenkomst blijft IenW tot 2025 een miljoen euro per jaar aan subsidie verstrekken voor de waterzuiveringsinstallatie RWZI. Tegen die tijd moet er een definitieve oplossing zijn voor een duurzame exploitatie van de RWZI.
Er zijn ook afspraken gemaakt over de invoering van een afvalwaterheffing op Bonaire. Daarvoor gaat het OLB een verordening vaststellen, maar de heffing blijft de komende twee jaar op nul staan. De heffing was een voorwaarde van de Europese Unie (EU) om subsidie te verstrekken voor de RWZI.
Tjin Asjoe gaat nu via de ministeries proberen bij onder andere de EU subsidie te krijgen voor de investeringen van WEB en het aangaan van renteloze leningen. Een taskforce gaat een strategische visie ontwikkelen voor een betaalbare levering van drinkwater en elektriciteit.
Volgens de gedeputeerde is het heel belangrijk voor Bonaire om de impasse te doorbreken. Daarmee kunnen de tarieven betaalbaar blijven en kan ook de landbouw profiteren van de beschikbaarheid van irrigatiewater. Daarnaast is de bescherming van het onderwaterleven ermee gediend doordat afvalwater niet in zee stroomt.
Dat was een van de belangrijkste doelstellingen voor de RWZI. ,,Dat de RWZI binnen afzienbare tijd volledig kan functioneren is ook goed voor de geloofwaardigheid van ons Blue Destination concept”, aldus Tjin Asjoe.
Minister Van Nieuwenhuizen benadrukt het belang voor de landbouw en het toerisme: ,,We slaan twee vliegen in een klap: geen ongezuiverd afvalwater meer in de oceaan en goedkoper irrigatiewater op het eiland zelf.” Op de website van de Rijksoverheid laat ze weten dat de kapotte irrigatieleiding van de RWZI snel wordt vervangen. Voor de Nederlandse lezers wordt daar uitgelegd dat drinkwater duur is op Bonaire en via omgekeerde osmose uit zeewater wordt geproduceerd. Een kostendekkende exploitatie van de zuiveringsinstallatie is voor IenW de inzet van het akkoord, naast een toekomstbestendige drink- en afvalwatervoorziening.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).