Al het nieuws

Van onze correspondent
Den Haag - Het toenemende probleem van sargassum in Caribisch Nederland, en vooral Bonaire, moet ook door de regering in Den Haag serieus worden genomen.

sargassum Dat vindt D66, die hierover vragen heeft gesteld aan minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en staatssecretaris en partijgenoot Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).
Kamerleden Tjeerd de Groot en Antje Diertens willen onder andere weten welk ministerie verantwoordelijk is: LNV, IenW of Economische Zaken en Klimaat (EZK). Zij willen weten wat de ecologische en economische schade is door sargassum en wat de oorzaken zijn van de harde groei van het zeewier.
De D66-Kamerleden vragen wat de regering heeft ondernomen om de problemen onder controle te krijgen en welke middelen nodig zijn om het sargassum te verwijderen ‘met minimale schade’. ,,Zijn deze middelen aanwezig op Bonaire? Zo nee, bent u bereid te investeren in de aanschaf en beheer van de juiste middelen?” Ook zouden duurzame beschermingsmaatregelen op de eilanden genomen moeten worden.
De Groot en Diertens zien ook de mogelijkheden om sargassum nuttig te gebruiken. Ze willen weten of er stappen worden ondernomen om het wier te verwerken. Verder stellen ze voor om met natuurparkbeheerder Stinapa en het Openbaar Lichaam Boanire op korte termijn te overleggen over het verlenen van bijstand. En ze willen weten of de sargassumproblematiek wordt meegenomen in het beleidsplan voor Caribisch Nederland. Dit natuurbeleidsplan is bij LNV in ontwikkeling.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).