Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Kralendijk - Staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties respecteert de VN-resolutie over zelfbeschikking niet.

bonknopsDat stelt James Finies, de bekende bestrijder van de huidige status van Bonaire als bijzondere gemeente van Nederland. Hij verwijst kennelijk naar het interview van Knops met het VNG Magazine, waarover deze krant onlangs berichtte.
Knops zegt in dat interview dat hij voor de BES-eilanden geen toekomst ziet als autonome landen, omdat ze daarvoor te klein zijn. In een brief aan de staatssecretaris wijst Finies hem op de VN-resolutie 1514 uit december 1960, waarin staat dat een gebrek aan politieke, economische, sociale of educatieve voorbereiding geen reden kan zijn om het recht op zelfbestuur op te schorten.
Een persoonlijke mening wil Finies Knops niet ontzeggen, maar hij noch het kabinet of het Bestuurscollege kan het volk van Bonaire het recht op zelfbeschikking ontnemen (iets wat Knops in het interview ook nergens doet, red.). Het huidige BC, of in ieder geval de MPB-gedeputeerden, is volgens de voorman van Nos Kier Boneiru Bek onderdanig aan Nederland, gezien hun uitspraak dat je van autonomie niet kunt eten.
Ook de uitspraak van Knops dat de ingreep in het bestuur op Sint Eustatius een louterend effect heeft gehad op Bonaire schiet Finies in het verkeerde keelgat. Dat was in het interview overigens een stelling van de vragensteller, waarop Knops alleen bevestigde dat er op Bonaire een vriendelijker houding lijkt te zijn ontstaan tegenover Nederland.
Finies vindt dat Nederland zich nooit heeft ingezet om Bonaire en Sint Eustatius voor te bereiden op autonomie en nu ‘verklaart’ dat het die nooit zullen krijgen. Dat is volgens hem een schending van het Statuut en komt neer op rekolonisatie. Dat is op zichzelf weer een schending van het Handvest van de VN.
Maar de waarheid zal altijd overwinnen, schrijft Finies, Ghandi citerend. Dat geldt volgens hem ook voor het Bonairiaanse volk. Ook Bonaire heeft recht op vrijheid en gelijkheid, zoals de Europees-Nederlandse burgers dat hebben in het Koninkrijk.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).